przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Po lekcjach

Zestawienie przyszkolnych obiektów sportowych, realizujących program „Animator środowiskowy”

Szczecińskie placówki oświatowe posiadają zmodernizowaną bazę sportowo- rekreacyjną, która powstała na bazie starych, zniszczonych boisk szkolnych w ramach kilku miejskich oraz zewnętrznych programów. Najwięcej obiektów powstało z programu rządowego „Moje Boisko – Orlik 2012”, współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski oraz środki własne Gminy Miasto Szczecin.

Program zakładał wybudowanie boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej, boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej, oświetlenia oraz pomieszczeń socjalnych. Ponadto w wielu przypadkach powstałe kompleksy zostały uzupełnione ze środków Miasta Szczecin o inne elementy sportowe tj. bieżnie, skocznie, siłownie oraz place zabaw. Wyłącznie ze środków Gminy Miasto Szczecin jest realizowany natomiast „Program Budowy i Modernizacji Osiedlowych i Dzielnicowych Centrów Sportu i Rekreacji”. W ramach tego projektu powstało wiele kompleksów sportowo- rekreacyjnych, w których skład wchodzą boiska, bieżnie, siłownie, skocznie oraz place zabaw.

Wspólną częścią obu programów jest realizowane na bazie ww. obiektów sportowych zadanie pn. „Środowiskowy animator sportowy”, którego celem jest udostępnienie boisk w godzinach popołudniowych mieszkańcom miasta, a także zapewnienie różnego rodzaju zajęć sportowo- rekreacyjnych dla wszystkich grup wiekowych poprzez organizacje treningów, zawodów sportowych, lig osiedlowych, imprez, również przy udziale rad osiedlowych oraz innych podmiotów. Animatorzy pracujący na wspomnianych obiektach są pracownikami szkół, przy których znajdują się obiekty i to z nimi można uzgadniać wszelki szczegóły prowadzonych zajęć.

Poza wspomnianymi wyżej dwoma programami inwestycyjnymi w Szczecinie powstało jeszcze kilkanaście innych, nowoczesnych boisk sportowych zlokalizowanych przy placówkach oświatowych, sfinansowanych w ramach różnych projektów tj.: „Blisko Boisko”, wsparte środkami PZU oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz zrealizowane ze środków własnych „Program Budowy Małych Boisk Przedszkolnych” tzw. „Gryfuś”, a także „Program Budowy Boisk Szkolnych”. Na tych obiektach nie jest realizowany program „Środowiskowy animator sportowy”, jednak poza godzinami pracy szkoły ze wspomnianych obiektów mogą również korzystać wszyscy zainteresowani mieszkańcy miasta.

Osiedlowe Centra Sportu i Rekreacji: http://orliki.szczecin.pl/osiedlowe-centrum-sportu

Moje Boisko – Orlik 2012: http://orliki.szczecin.pl/wyszukaj-boisko

Pozostałe nowoczesne obiekty sportowe, zlokalizowane przy szczecińskich placówkach oświatowych:

  • Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne – ul. Hoża 6,
  • Zespół Szkół Elektryczno- Elektronicznych – ul. Racibora 60,
  • Szkoła Podstawowa nr 7 – ul. Złotowska 86,
  • Szkoła Podstawowa nr 61 – ul. 3 Maja 4/7,
  • Zespół Szkół nr 4 – ul. Kusocińskiego 3,
  • Przedszkole Publiczne nr 23 – ul. Ofiar Oświęcimia 12,
  • Przedszkole Publiczne nr 27 – ul. H. Pobożnego 6/8,
  • Przedszkole Publiczne 41 – ul. Malczewskiego 24,
  • Przedszkole Publiczne nr 67 – ul. Cegielskiego 9,
  • Przedszkole Publiczne nr 77 – ul. Hoża 9/10

Kluby Sportowe:

Placówki wychowania pozaszkolnego: