przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Formularze i druki

Sport:

Finansowe:

Wzory umów: (w trakcie aktualizacji)

  • Dostarczenie towarów
  • Najem sal szkolnych i biura
  • Najem sal szkolnych
  • Użyczenie
  • Najem sal szkolnych - czynsz płatny z dołu
  • Drobne roboty remontowo - budowlane
  • Wzór umowy najmu - dotyczy wyłącznie najemców prowadzących działalność gospodarczą i zawiera zapisy o naliczaniu odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowychoraz naliczaniu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności

Instrukcja windykacyjna opłat przedszkolnych: