przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Dokumentacja w przedszkolu


 

Nieznajomość przepisów prawa oświatowego może często spowodować przerost treści nad formą i niepotrzebny stos papierów , których wcale nie trzeba tworzyć, bowiem rozporządzenia mówią o tym , że nauczyciel w przedszkolu ma planować , o tym , że ma wpisać temat do dziennika , o tym że ma prowadzić obserwacje - ALE to , w jaki sposób będzie planować , w jaki sposób będzie wpisywać tematy do dziennika , w jakiej formie przekaże rodzicom obserwacje dziecka itd. itp jest wyłącznie w kompetencji rady pedagogicznej . I właśnie o tym w dniu 13.05.2019r toczyły się dyskusję w Przedszkolu Publicznym Nr 35 z udziałem rady pedagogicznej PP43.

 

Agnieszka Czeglik
Z-ca Dyrektora ZCEMiP ds. ODN Szczecin
Konsultant metodyczny wychowania przedszkolnego
 

Autor:  Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 
14.05.2019