przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

50-lecie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szczecinie

W czerwcu 2024 roku swoje 50 lecie istnienia świętować będzie Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Szczecinie. Placówka istnieje od 1974 roku.

Początkowo, na mocy orzeczenia wydanego przez Kuratorium Okręgu Szkolnego w Szczecinie był to Państwowy Młodzieżowy Zakład Wychowawczy. Na mocy orzeczenia organizacyjnego z dnia 15.09.1981r. wydanego przez Kuratorium Oświaty i Wychowania, placówka zmieniła nazwę na Państwowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy. W 1994 roku placówka została przemianowana na Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, a 10 lat później nadano jej imię Janusza Korczaka. W placówce przebywają dziewczęta niedostosowane społecznie, które są w niej umieszczane na mocy postanowień Sądów Rodzinnych. Dziewczęta mają możliwość ukończenia Szkoły Podstawowej nr 26 i Branżowej Szkoły I Stopnia nr 10 na kierunku kucharz i cukiernik. W ramach nauki mają również zapewnione praktyki, które przygotowują je do podjęcia w przyszłości pracy w zawodzie. Integralną częścią szkół jest internat, gdzie mieszkają podopieczne.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Szczecinie jest miejscem, gdzie trafiające do niego dziewczęta zostają otoczone opieką i mogą poczuć się bezpiecznie. Wykwalifikowana kadra zapewnia podopiecznym warunki do prawidłowego rozwoju psychicznego i fizycznego. Od początku istnienia placówki ponad 1300 dziewcząt opuściło jej mury, mając solidne przygotowanie do życia w społeczeństwie. Niezwykle ważne jest to, że dziewczęta wychodząc z Ośrodka w większości mają świadectwa ukończenia szkoły, co umacnia je w przekonaniu, że przy odpowiednich warunkach i wsparciu są w stanie odnieść sukces. To w tym miejscu, mają możliwość niejednokrotnie pierwszy raz poczuć jego smak. Liczne konkursy edukacyjne, cukiernicze, plastyczne czy sportowe, dają dziewczętom możliwość na naukę zdrowego współzawodnictwa i wyzwalają w nich poczucie dumy z własnych osiągnięć.

Podczas pobytu w placówce dziewczęta mają możliwość zrzucenia z siebie balastu negatywnych doświadczeń i znowu być dzieckiem. Mogą na nowo kształtować swoją tożsamość i budować nierzadko zachwianą wartość. To miejsce daje im możliwość na poznanie samych siebie i kształtuje wiarę we własne możliwości. Udział w uroczystościach lokalnych, w różnego rodzaju kiermaszach, festynach oraz w działaniach w ramach wolontariatu, dają dziewczętom możliwość do pokazania siebie, takimi, jakimi są. Współpraca ze środowiskiem lokalnym napędza je pozytywnie i umacnia w przekonaniu, że warto pomagać. Otrzymane pochwały i uśmiech są dla nich bezcenną, dotąd nieznaną wartością. Ośrodek prowadzi konto społecznościowe, na którym można zobaczyć, jak wygląda jego działalność i życie zamieszkałych w nim dziewcząt.

Sukcesem działalności Ośrodka jest kontakt byłych wychowanek z jego pracownikami, aktywność dziewcząt na portalu społecznościowym, gdzie ze wzruszeniem wspominają swój pobyt, a nade wszystko wiedza, że im się powodzi, a umiejętności nabyte podczas pobytu w placówce wykorzystują w swoim życiu do osiągania kolejnych celów.
 

Autor:  Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy  
27.05.2024