przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Projekt "Droga do wolności"

 

W ciągu dwóch miesięcy uczniowie naszej szkoły stali się wnikliwymi badaczami polskiej historii – poczynając od czasów rozbiorowych po współczesność. Śledzili niełatwe dzieje naszych rodaków, dzięki którym dziś możemy cieszyć się wolną Ojczyzną. Niezłomna postawa Polaków, ich dziedzictwo pozostawione dziś nam wszystkim, które opisywaliśmy w naszych pracach, uświadomiło nam, że Niepodległa to nasz wspólny, zbiorowy obowiązek. Praca nad projektem była prawdziwą przyjemnością, ponieważ mogliśmy przeżyć wspaniałą wędrówkę do wolności z naszymi Bohaterami narodowymi. Nasze prace projektowe stały się hołdem dla walczących pokoleń Polaków - Patriotów. Pracę zakończyliśmy celująco, teraz nasza kolej, teraz my - młode pokolenie - celująco zdamy egzamin z życia, pójdziemy, by dać świadectwo prawdzie i stać na straży takich wartości jak honor, braterstwo, bohaterstwo i umiłowanie Ojczyzny .

Autor:  Szkoła Podstawowa Nr 5 
14.11.2018