przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

XIX Przegląd Teatralny O Tematyce Religijnej Dla Szkół Podstawowych

REGULAMIN XIX PRZEGLĄDU TEATRALNEGO
O TEMATYCE RELIGIJNEJ
DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
ARCHIDIECEZJI SZCZECIŃSKO-KAMIEŃSKIEJ
POD PATRONATEM ARCYBISKUPA ANDRZEJA DZIĘGI

CEL:
• uczenie się tolerancji poprzez uczestnictwo w przeglądzie zespołów przekazujących  wartości chrześcijańskie;
• przygotowanie zespołów dziecięcych do aktywnego włączenia się w pełniejsze  przeżycie rekolekcji wielkopostnych;
• rozpropagowanie tekstów o problematyce religijnej;
• przekazywanie wartości chrześcijańskich poprzez formę inscenizacji teatralnych;
• umożliwienie dzieciom nabycia umiejętności ekspresyjnego przekazu treści;
• uwrażliwienie dzieci na konieczność dokonywania właściwych wyborów na podstawie  przedstawionej treści;

ORGANIZATOR:
Szkoła Podstawowa nr 74 w Szczecinie ul. Seledynowa 50.
Osobą reprezentującą szkołę jest pani dyrektor mgr Małgorzata Łabuń.
PROPONOWANY TERMIN I MIEJSCE KONKURSU:
03 – 04.03.2020 r. Szkoła Podstawowa nr 74, ul. Seledynowa 50, 71-781 Szczecin

WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Czas trwania przedstawienia – maksymalnie 20 min.
Prosimy o ścisłe przestrzeganie podanego w regulaminie czasu trwania przedstawienia.
1. Dekoracje powinny być łatwe w montażu.
2. W zgłoszeniach nie będą uwzględniane przedstawienia o charakterze jasełek
i tematyce bożonarodzeniowej.
3. Organizatorzy zalecają nie używania przez dzieci mikrofonów podczas
przedstawienia.
4. Zgłoszenia należy przesłać do dnia 14.02.2020 r. na adres szkoły:
Szkoła Podstawowa nr 74
Ul. Seledynowa 50
70-781 Szczecin

TEL. 091- 4631 791, informacja na stronie : www.sp74.szczecin.pl
Pytania proszę kierować na adres p. Małgorzaty Stoltman : m-stoltman@wp.pl

5. Wydrukowany scenariusz przedstawienia należy przesłać na adres szkoły w terminie do dnia 14.02.2020 r.

PRZEWIDYWANE NAGRODY:
1. dla najlepszych zespołów w kategoriach wiekowych
- dzieci młodszych
- dzieci starszych
2. dla wyróżniających się aktorów
3. za najlepszy scenariusz autorski
4. za nowatorską formę przekazu
              

Lista załączników:

Autor:  Szkoła Podstawowa nr 74 
14.01.2020