przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Konkurs na szkolny ogród

„Mały ogród – wielka korzyść” to hasło konkursu skierowanego do szczecińskich podstawówek. Chodzi o przygotowanie koncepcji zagospodarowania terenu wokół szkoły. Zwycięski projekt zostanie zrealizowany.

Zadaniem szkół biorących udział w konkursie jest przygotowanie koncepcji zagospodarowania terenu należącego do szkoły, o powierzchni do 500 m2 . Chodzi przede wszystkim o poprawę warunków dla różnorodności biologicznej na terenach przyszkolnych, z wykorzystaniem elementów zielono-niebieskiej infrastruktury. Koncepcja powinna uwzględniać gatunki drzew i krzewów zawarte w opracowaniu „Standardy utrzymania, ochrony i rozwoju terenów zieleni Miasta Szczecin”. Minimum 70% powierzchnia terenu powinno zostać wykorzystane pod nasadzenia drzew, krzewów lub innych form zieleni, a pozostałe 30% może zajmować mała architektura , np. ławki, kosze na śmieci, stoliki lub tablice edukacyjne.

- Celem konkursu jest nie tylko przekształcenie terenów wokół szkół w obszary zieleni bezpiecznej i przyjaznej dla uczniów , ale także zwiększanie ich wiedzy i świadomości w temacie przeciwdziałania zmianom klimatu, poprawy jakości powietrza, ochrony przyrody czy zachowania bioróżnorodności – wyjaśnia Anetta Kieszkowska, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska UM Szczecin - Dlatego chcemy, aby koncepcje przygotowali właśnie uczniowie, oczywiście pod nadzorem nauczyciel.

Punktowane będą między innymi : poprawa estetyki i funkcjonalności terenu, poprawa bioróżnorodności biologicznej, wykorzystanie roślin gatunków rodzimych, szczególnie odpornych na zmiany klimatu czy uwzględnienie budek lęgowych, karmników, elementów informacyjno – edukacyjnych.

Nagrodą w konkursie jest sfinansowanie i realizacja projektu lub projektów do kwoty łącznie nieprzekraczającej 100 000 zł. Termin przesyłania prac konkursowych upływa 30 września, a wyniki zostaną ogłoszone 10 października.

W załączniku regulamin konkursu. 

Lista załączników:

Autor:  Centrum Informacji Miasta 
03.06.2022
Zaprojektuj przyszłość miasta - Szczeciński Budżet Obywatelski 2023