przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Młodzi mają głos! Czas na wybór nowej Młodzieżowej Rady Miasta

Współpracują z prezydentem miasta na rzecz młodych, podejmują działania skierowane do młodzieży, integrują środowisko i aktywizują je do działania. O kim mowa? O członkach Młodzieżowej Rady Miasta, do której niebawem odbędą się wybory na nową kadencję.

Szczecińska Młodzieżowa Rada Miasta to reprezentacja uczniów szkół ponadpodstawowych funkcjonujących na terenie naszego miasta. To organ, który razem z Miastem działa na rzecz młodych ludzi i zaspokojenia ich potrzeb oraz oczekiwań. Do jej zadań należą między innymi takie kwestie jak opiniowanie projektów uchwał dotyczących młodzieży oraz współtworzenie dokumentów strategicznych Miasta związanych z młodymi mieszkańcami.

Członkowie mogą również zabierać głos na posiedzeniach komisji i sesjach „dorosłej” Rady Miasta w sprawach dotyczących młodzieży oraz kierować zapytania lub wnioski w formie uchwał.

Kadencja Młodzieżowej Rady Miasta trwa rok. Od tej kadencji w jej skład, oprócz przedstawicieli publicznych szkół ponadpodstawowych, będą mogli wchodzić także uczniowie szkół niepublicznych. Najbliższe wybory w poszczególnych szkołach, podczas których wyłonieni zostaną reprezentanci placówek, zaplanowano na 28-29 września br. W tym roku, w skład Rady będzie mogło wejść maksymalnie 54 szczecińskich uczniów – po jednym z każdej szkoły uprawnionej do wytypowania swojego przedstawiciela. Tegoroczną nowością jest możliwość przeprowadzenia wyborów w formie elektronicznej.

Pierwsze posiedzenie nowowybranej Młodzieżowej Rady Miasta odbędzie się w ciągu 14 dni od ogłoszenia przez Prezydenta Miasta zbiorczych wyników wyborów, które zaplanowano do końca bieżącego miesiąca.
 

Autor:  Urząd Miasta Szczecin 
06.09.2021
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Szczeciński Budżet Obywatelski 2021