przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Szczeciński Budżet Obywatelski

Szanowni Państwo,

zapraszamy do włączenia się w wielkie społeczne przedsięwzięcie jakim jest Szczeciński Budżet Obywatelski. Narzędzie, za pośrednictwem którego każdy ze szczecinian może mieć realny wpływ na to, jak wygląda miasto.
Szczeciński Budżet Obywatelski jest cenny również dlatego, że pozwala na aktywne uczestnictwo dzieciom i młodzieży. Jest praktyczną lekcją obywatelskiej aktywności i współdziałania na rzecz otoczenia. Wspiera i kształtuje w młodych ludziach kreatywność, poczucie sprawczości, a przede wszystkim eliminuje bierność.
Mając na uwadze wyjątkowy walor edukacyjny Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego chcemy zachęcić Państwa: nauczycieli pracujących na co dzień z młodymi szczecinianami do wykorzystywania go w procesach kształcenia. Aby mógł on przebiegać w sposób wyczerpujący w 2019 r., stworzyliśmy Akademię SBO. Skupia ona szereg inicjatyw edukacyjnych, które mają profesjonalizować obywatelskie kompetencje: rozwijać aktywne społeczeństwo.
Zapraszamy Państwa do pobierania i korzystania z konspektów lekcji wychowawczych adresowanych do trzech grup odbiorców: uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz uczniów szkół średnich. Dzięki nim przybliżą Państwo podopiecznym czym jest partycypacja społeczna i aktywność lokalna. Przepracowaną w teorii lekcję uczniowie będą mogli wprowadzić w życie angażując się w Budżet Obywatelski: zgłaszając swoje pomysły do sfinansowania, głosując na pomysły sąsiadów, ale również włączać rodziny i przyjaciół w te inicjatywy.
Materiały do pobrania znajdą Państwo poniżej.
Zapraszamy Państwa oraz uczniów do udziału w pozostałych działaniach w ramach Akademii SBO: warsztatach kreatywnych, warsztatach pisania wniosków, korzystania ze stałych konsultacji z ekspertami Akademii oraz do udziału w spotkaniu z Prezydentem Miasta Szczecin. Wszystkie wydarzenia są bezpłatne.
Wszelkie informacje, terminy wydarzeń, niezbędne kontakty znajdą Państwo na stronie internetowej:
https://sbo.szczecin.eu/

Pozdrawiamy!
Zespół Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2019 

Lista załączników:

Autor:  Urząd Miasta Szczecin 
10.04.2018
przekaż swój 1% organizajcom pozarządowym - link otwiera się w innym serwisie Wielki Piknik Pasji, 19 maja