Aktualności Publikacje RSS Newsletter Kształcenie zawodowe Nauki ścisłe Przestrzeń obywatelska Edukacja ekologiczna Myszka Ogonisia Rozwijaj pasje Konkursy szkolne Szkolenia Konferencje Pogaduchy Filmy edukacyjne Hotspoty

Aktualności

Konkurs na hasło chroniące szczecińskie krokusy

Szkoła Podstawowa Nr 48 w Szczecinie organizuje

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS
NA HASŁO
CHRONIĄCE SZCZECIŃSKIE KROKUSY


REGULAMIN


CELE

• Popularyzacja dbałości o przyrodę w naszym mieście.
• Kształcenie odpowiedzialności za stan otoczenia.
• Rozbudzanie wrażliwości artystyczno-literackiej u dzieci i młodzieży.

UCZESTNICY

• Konkurs ma charakter otwarty, a udział w nim jest bezpłatny.
• W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów Szczecina i okolic.
• Udział w konkursie i podanie związanych z nim danych jest całkowicie dobrowolne.

TEMAT i FORMA

• Zadaniem konkursowym jest napisanie hasła zachęcającego do ochrony szczecińskich krokusów.
• Hasło być napisane w formie elektronicznej /e-mail/ lub papierowej.

PRACE KONKURSOWE

1. Szkoła może nadesłać dowolną ilość haseł, ale każdy uczeń wykonuje tylko jedną pracę konkursową.
2. Hasło powinno być wykonane indywidualnie i samodzielnie przez uczestnika.
3. Każdą pracę należy opatrzeć następującymi danymi:
a) imię i nazwisko autora hasła , klasa i dokładny adres szkoły (wraz z e-mailem),
b) imię i nazwisko, e-mail nauczyciela (innej osoby), pod kierunkiem którego praca została wykonana lub zaznaczyć, że została wykonana samodzielnie.
4. Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133/97, poz. 883)
5. Nadesłane prace oceni komisja powołana przez Organizatora.
6. Hasła zostaną ocenione w trzech kategoriach wiekowych:
klasy I-III
• klasy IV-VI
• gimnazja

7. Przy ocenie haseł Komisja będzie brała pod uwagę:
• zgodność pracy z tematem Konkursu,
• poprawność językową,
• jasność i zwięzłość przekazu,
• oryginalność.
8. Zgłoszenie hasła do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika i jego opiekuna niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora w celu przeprowadzenia konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.
9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do fotografowania i umieszczania zdjęć na stronie internetowej SP 48.
10. Najlepsze hasła zostaną umieszczone na tabliczkach chroniących szczecińskie krokusy (w pierwszej kolejności na Jasnych Błoniach).
11. Autorzy tych prac otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe, opiekunowie –podziękowania.
Szkoły nagrodzonych uczniów otrzymają cebulki krokusów.
12. Wszystkie prace biorące udział w Konkursie pozostaną własnością Organizatora.

TERMINY

-  prace należy przesłać do 10 lutego 2017r. na adres:


SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48
ul. Czorsztyńska 35
71-201 SZCZECIN
tel./fax 91 48-733-03
lub
e-mail danutacislo@gmail.com
z dopiskiem
"KONKURS NA HASŁO CHRONIĄCE KROKUSY"
 

- wręczenie nagród nastąpi w kwietniu/maju 2017 roku. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na szkolnej stronie internetowej.

 

ORGANIZATOR
mgr Ewa Mazurkiewicz, mgr inż. Danuta Cisło, mgr inż. Iwona GórskaKonkurs otrzymał rekomendację ogrodnika miejskiego

Autor:  Szkoła Podstawowa Nr 48 
12.01.2017

Lista załączników: