Aktualności Publikacje RSS Newsletter Rządowa Reforma Systemu Oświaty 6 - latki Nauki ścisłe Przestrzeń obywatelska Edukacja ekologiczna Myszka Ogonisia Rozwijaj pasje Konkursy szkolne Szkolenia Konferencje Pogaduchy Filmy edukacyjne Hotspoty

Aktualności

Konkurs na hasło chroniące szczecińskie krokusy

Szkoła Podstawowa Nr 48 w Szczecinie organizuje

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS
NA HASŁO
CHRONIĄCE SZCZECIŃSKIE KROKUSY


REGULAMIN


CELE

• Popularyzacja dbałości o przyrodę w naszym mieście.
• Kształcenie odpowiedzialności za stan otoczenia.
• Rozbudzanie wrażliwości artystyczno-literackiej u dzieci i młodzieży.

UCZESTNICY

• Konkurs ma charakter otwarty, a udział w nim jest bezpłatny.
• W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów Szczecina i okolic.
• Udział w konkursie i podanie związanych z nim danych jest całkowicie dobrowolne.

TEMAT i FORMA

• Zadaniem konkursowym jest napisanie hasła zachęcającego do ochrony szczecińskich krokusów.
• Hasło być napisane w formie elektronicznej /e-mail/ lub papierowej.

PRACE KONKURSOWE

1. Szkoła może nadesłać dowolną ilość haseł, ale każdy uczeń wykonuje tylko jedną pracę konkursową.
2. Hasło powinno być wykonane indywidualnie i samodzielnie przez uczestnika.
3. Każdą pracę należy opatrzeć następującymi danymi:
a) imię i nazwisko autora hasła , klasa i dokładny adres szkoły (wraz z e-mailem),
b) imię i nazwisko, e-mail nauczyciela (innej osoby), pod kierunkiem którego praca została wykonana lub zaznaczyć, że została wykonana samodzielnie.
4. Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133/97, poz. 883)
5. Nadesłane prace oceni komisja powołana przez Organizatora.
6. Hasła zostaną ocenione w trzech kategoriach wiekowych:
klasy I-III
• klasy IV-VI
• gimnazja

7. Przy ocenie haseł Komisja będzie brała pod uwagę:
• zgodność pracy z tematem Konkursu,
• poprawność językową,
• jasność i zwięzłość przekazu,
• oryginalność.
8. Zgłoszenie hasła do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika i jego opiekuna niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora w celu przeprowadzenia konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.
9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do fotografowania i umieszczania zdjęć na stronie internetowej SP 48.
10. Najlepsze hasła zostaną umieszczone na tabliczkach chroniących szczecińskie krokusy (w pierwszej kolejności na Jasnych Błoniach).
11. Autorzy tych prac otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe, opiekunowie –podziękowania.
Szkoły nagrodzonych uczniów otrzymają cebulki krokusów.
12. Wszystkie prace biorące udział w Konkursie pozostaną własnością Organizatora.

TERMINY

-  prace należy przesłać do 10 lutego 2017r. na adres:


SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48
ul. Czorsztyńska 35
71-201 SZCZECIN
tel./fax 91 48-733-03
lub
e-mail danutacislo@gmail.com
z dopiskiem
"KONKURS NA HASŁO CHRONIĄCE KROKUSY"
 

- wręczenie nagród nastąpi w kwietniu/maju 2017 roku. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na szkolnej stronie internetowej.

 

ORGANIZATOR
mgr Ewa Mazurkiewicz, mgr inż. Danuta Cisło, mgr inż. Iwona GórskaKonkurs otrzymał rekomendację ogrodnika miejskiego

Autor:  Szkoła Podstawowa Nr 48 
12.01.2017

Lista załączników: