przejdź do głównej treści strony
strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Bezpłatne szkolenie w MCK Szcecin - zostań elektrykiem

Szkolenie w MCK Szcecin - Budowa, eksploatacja i dozór urządzeń, instalacji oraz sieci elektroenergetycznych wraz z pomiarami kontrolnymi i ochronnymi” do 1kV


Młodzieżowe Centrum Kariery Ochotniczych Hufców Pracy w Szczecinie prowadzi nabór na szkolenie z zakresu:
Budowa, eksploatacja i dozór urządzeń, instalacji oraz sieci elektroenergetycznych wraz z pomiarami kontrolnymi i ochronnymi” do 1kV

Udział w szkoleniu jest BEZPŁATNY!

Szkolenie zostanie zrealizowane w okresie 08.08.2016 – 31.08.2016

Uczestnikom zapewniamy wyżywienie oraz zwrot kosztów dojazdu.

Zakres tematyczny szkolenia:

a) Zakres teoretyczny

 • Klasyfikacja ogólna, zasady budowy i warunki pracy urządzeń elektroenergetycznych. Ogólne zasady budowy, eksploatacji, montażu i konserwacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych oraz racjonalnej gospodarki energetycznej.
 • Zasady bezpieczeństwa pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych.
 • Udzielanie pomocy przedlekarskiej.
 • Instalacje elektryczne.
 • Elektryczne urządzenia napędowe.
 • Urządzenia oświetleniowe. Sieci elektryczne oświetlenia ulicznego. Elektryczne linie napowietrzne
 • Elektryczne linie kablowe.
 • Urządzenia elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym. Bateria kondensatorów do kompensacji mocy biernej.
 • Ogólna charakterystyka środków ochrony przeciwporażeniowej w urządzeniach elektrycznych.
 • Środki ochrony przeciwporażeniowej w urządzeniach o napięci do 1kV.
 • Środki ochrony przeciwporażeniowej w urządzeniach o napięciu powyżej 1kV.
 • Sprzęt ochronny. Ochrona przeciwpożarowa
 • Aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń.


b) Zakres praktyczny

 • Pomiary eksploatacyjne urządzeń napędowych (silników) o napięciu znamionowym do 1kV.
 • Pomiary eksploatacyjne zespołów prądotwórczych.
 • Pomiary eksploatacyjne urządzeń akumulatorowych. Pomiary eksploatacyjne elektrycznych spawarek i zgrzewarek.
 • Pomiary eksploatacyjne urządzeń oświetlenia elektrycznego. Pomiary eksploatacyjne elektroenergetycznych linii napowietrznych i kablowych o napięciu znamionowym do 1kV.
 • Pomiary eksploatacyjne instalacji elektroenergetycznych.
 • Kontrola środków ochrony przeciwpożarowej
 • Aparatura i metody pomiarowe. Wzory protokołów.Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne ze wzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz po zdaniu egzaminu państwowego - świadectwo kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku dozoru i eksploatacji do 1 kV.

Szkolenie jest przeznaczone dla osób pełnoletnich, które nie ukończyły 25 roku życia, nie pracują i nie uczą się.

Autor:  Młodzieżowe Centrum Kariery w Szczecinie  
21.07.2016

Lista załączników:

Pozostaw 1 procent w Szczecinie - link otwiera się w innym serwisie