przejdź do głównej treści strony
strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

WAŻNE!!! Procedura zgłoszenia gimnazjum do konkursów przedmiotowych

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół,

informujemy, że zmieniła się procedura uczestnictwa szkół gimnazjalnych w konkursach przedmiotowych.

Warunkiem koniecznym przystąpienia gimnazjum do konkursu przedmiotowego jest zgłoszenie przez dyrektora za pośrednictwem wyłącznie poczty elektronicznej szkoły (formularz zgłoszeniowy w załączeniu) jej udziału do Kuratorium Oświaty w Szczecinie, na adres login@kuratorium.szczecin.pl  w nieprzekraczalnym terminie do 22 września 2016 r.

Dyrektor, zgłaszając szkołę do danego konkursu, otrzymuje login oraz hasło, za pomocą którego pobiera test konkursowy wraz z kluczem odpowiedzi i kryteriami oceniania w przeddzień konkursu.

Uczestnictwo uczniów szkół podstawowych pozostaje bez zmian. Materiały konkursowe do eliminacji szkolnych opracowują samodzielnie szkoły podstawowe, których uczniowie chcą przystąpić do konkursu.

Osoba do kontaktu:
Bartosz Mysłowski, tel. (91) 44 27 551

Autor:  Kuratorium Oświaty w Szczecinie 
15.09.2016

Lista załączników:

Pozostaw 1 procent w Szczecinie - link otwiera się w innym serwisie