Aktualności Publikacje RSS Newsletter Kształcenie zawodowe Nauki ścisłe Przestrzeń obywatelska Edukacja ekologiczna Myszka Ogonisia Rozwijaj pasje Konkursy szkolne Szkolenia Konferencje Pogaduchy Filmy edukacyjne Hotspoty

Aktualności

Dziecięcy Uniwersytet Medyczny

 

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie w partnerstwie z Gminą Miasto Szczecin realizuje projekt pn. „Dziecięcy Uniwersytet Medyczny Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rekrutacja do udziału w zajęciach Dziecięcego Uniwersytetu Medycznego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie rozpocznie się od 28 sierpnia (od godz. 9.00) do 29 sierpnia (do godz. 15.00) - tylko drogą internetową poprzez stronę www.pum.edu.pl/dumNaszym celem jest:

 • podniesienie kompetencji uczestników projektu w zakresie komunikowania się, współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego oraz rozwiązywania problemów i działania innowacyjnego,
 • kształtowanie u dzieci postaw prozdrowotnych i zainteresowanie ich naukami medycznymi,
 • zrozumienie podstaw nauk medycznych i poznanie metod badawczych,
 • przedstawienie największych medycznych osiągnięć naukowych,
 • nauka udzielania pierwszej pomocy medycznej i zachowania w sytuacjach kryzysowych,
 • kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych i higieny osobistej,
 • poznanie biblioteki akademickiej,
 • promocja uczelni.

Na studia w DUM PUM zapraszamy dzieci w wieku od 6 do 15 lat (szkoła podstawowa).

Projektem zostanie objętych 200 dzieci w ramach dwóch edycji Dziecięcego Uniwersytetu Medycznego, po 100 w każdej z nich. Pierwsza rozpocznie się we wrześniu 2017 r., a druga we wrześniu 2018 r.

W ramach projektu przewidziano 10 bloków modułowych:

 • Moduł zapoznawczy – tradycje akademickie i historia PUM
 • Ratownictwo medyczne – pierwsza pomoc
 • Pielęgniarstwo – jak zapobiegać chorobom
 • Co kryje nasz mózg?
 • Historia medycyny
 • Genetyka – DNA i inne zagadki
 • Biblioteka Główna PUM
 • Zdrowa dieta, właściwe nawyki żywieniowe, układanie jadłospisu
 • Dbamy o zęby i higiena jamy ustnej
 • Ruch to zdrowie

Każdy z bloków modułowych odbędzie się raz w miesiącu, w sobotę i potrwa cztery godziny lekcyjne (godzina wykładu i trzy godziny ćwiczeń).

Wykłady i ćwiczenia poprowadzą najlepsi nauczyciele akademiccy i studenci PUM oraz goście zaproszeni przez PUM.

Wartość projektu - 223 000,00 zł, w tym wkład z Europejskiego Funduszu Społecznego - 187 944,40 zł.

 

Autor:  Wydział Spraw Społecznych 
18.08.2017