przejdź do głównej treści strony
strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Dziecięcy Uniwersytet Medyczny

 

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie w partnerstwie z Gminą Miasto Szczecin realizuje projekt pn. „Dziecięcy Uniwersytet Medyczny Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rekrutacja do udziału w zajęciach Dziecięcego Uniwersytetu Medycznego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie rozpocznie się od 28 sierpnia (od godz. 9.00) do 29 sierpnia (do godz. 15.00) - tylko drogą internetową poprzez stronę www.pum.edu.pl/dumNaszym celem jest:

 • podniesienie kompetencji uczestników projektu w zakresie komunikowania się, współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego oraz rozwiązywania problemów i działania innowacyjnego,
 • kształtowanie u dzieci postaw prozdrowotnych i zainteresowanie ich naukami medycznymi,
 • zrozumienie podstaw nauk medycznych i poznanie metod badawczych,
 • przedstawienie największych medycznych osiągnięć naukowych,
 • nauka udzielania pierwszej pomocy medycznej i zachowania w sytuacjach kryzysowych,
 • kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych i higieny osobistej,
 • poznanie biblioteki akademickiej,
 • promocja uczelni.

Na studia w DUM PUM zapraszamy dzieci w wieku od 6 do 15 lat (szkoła podstawowa).

Projektem zostanie objętych 200 dzieci w ramach dwóch edycji Dziecięcego Uniwersytetu Medycznego, po 100 w każdej z nich. Pierwsza rozpocznie się we wrześniu 2017 r., a druga we wrześniu 2018 r.

W ramach projektu przewidziano 10 bloków modułowych:

 • Moduł zapoznawczy – tradycje akademickie i historia PUM
 • Ratownictwo medyczne – pierwsza pomoc
 • Pielęgniarstwo – jak zapobiegać chorobom
 • Co kryje nasz mózg?
 • Historia medycyny
 • Genetyka – DNA i inne zagadki
 • Biblioteka Główna PUM
 • Zdrowa dieta, właściwe nawyki żywieniowe, układanie jadłospisu
 • Dbamy o zęby i higiena jamy ustnej
 • Ruch to zdrowie

Każdy z bloków modułowych odbędzie się raz w miesiącu, w sobotę i potrwa cztery godziny lekcyjne (godzina wykładu i trzy godziny ćwiczeń).

Wykłady i ćwiczenia poprowadzą najlepsi nauczyciele akademiccy i studenci PUM oraz goście zaproszeni przez PUM.

Wartość projektu - 223 000,00 zł, w tym wkład z Europejskiego Funduszu Społecznego - 187 944,40 zł.

 

Autor:  Wydział Spraw Społecznych 
18.08.2017
Szczeciński Budżet Obywatelski 2019 - link otwiera się w innym serwisie