przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin


Konkurs „Kraje niemieckojęzyczne bez tajemnic”

„KRAJE NIEMIECKOJĘZYCZNE BEZ TAJEMNIC”

pod patronatem Kuratora Oświaty

CELE KONKURSU:

1. Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowania językiem niemieckim oraz kulturą krajów niemieckojęzycznych.
2. Rozwijanie kompetencji językowych.
3. Wspieranie uczniów w samodzielnym poszerzaniu kompetencji językowych.
4. Motywowanie uczniów do nabywania swojej wiedzy o krajach niemieckojęzycznych.
5. Stworzenie płaszczyzny do pozytywnej rywalizacji.
6. Zachęcanie uczniów do poznawania kultury, polityki, geografii i historii państw niemieckiego obszaru językowego.
7. Integracja uczniów województwa zachodniopomorskiego interesujących się nauką języka niemieckiego.
8. Motywowanie nauczycieli do podejmowania różnorodnych działań w zakresie pracy z uczniem zdolnym lub zmotywowanym do nauki języka niemieckiego.

ZASADY KONKURSU:

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych.
2. Uczeń rozwiązuje test z zadaniami otwartymi i zamkniętymi. Zagadnienia konkursu stanowi załącznik nr 2.
3. Konkurs odbędzie się w języku polskim i niemieckim (podstawowe słownictwo z zakresu geografii, kultury, historii i polityki).
4. Konkurs obejmuje jeden etap – forma pisemna – 90 minut.
5. Zwycięzcy trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody rzeczowe.
6. Konkurs odbędzie się 19 listopada 2019 r. w Zespole Szkół nr 8 w salach 120 i 122 o godz. 13.30.
7. Zgłoszenia proszę przesłać do 15 listopada 2019 r. do godz. 15.00 na adres mailowy : sekretariat@zs8.szczecin.pl lub faxem 91 43 43 721

WYNIKI KONKURSU:

1. Ogłoszenie wyników nastąpi w okresie do 29 listopada 2019 r.. Rozdanie nagród i dyplomów odbędzie się 2 i 3.12.2019 r. w ZS nr 8 po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z opiekunem młodzieży.


KONTAKT:
Organizator konkursu: ZS nr 8
ul. 3 Maja 1a
70-214 Szczecin
Tel. 91 433 72 40
fax. +48 (91) 43 43 721
sekretariat@zs8.szczecin.pl


Organizatorki – nauczycielki j. niemieckiego
Olimpia Bednarczyk
Marta Koguciuk

Lista załączników:

Autor:  Zespół Szkół nr 8 
07.10.2019
Wyobraź sobie studia. ZUT wystartował z rekrutacją
Rekrutacja na Akademii Morskiej