przejdź do głównej treści strony

Praktyka zawodowa w Niemczech

Dzięki nawiązanej współpracy z przedstawicielami Referatu Pozaszkolnej Wymiany Młodzieży Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM) nasi uczniowie od połowy sierpnia odbywają praktykę zawodową w ogrodach i parkach w Großer Garten i w Zwinger.

Jest to okazja do doskonalenia nie tylko nabytych w szkole umiejętności w zakresie pielęgnacji roślin ozdobnych i konserwacji terenów zieleni. Mają również możliwość poznać ideę zagospodarowania poszczególnych parków i historię ich powstania oraz - co ważne - doskonalą język niemiecki i nawiązują kontakty, które być może będą im przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Autor:  Centrum Edukacji Ogrodniczej 
13.09.2019
Wyobraź sobie studia. ZUT wystartował z rekrutacją