przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego w świetle nowej podstawy programowej

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej 
zaprasza nauczycieli języka polskiego na szkolenie

"Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego w świetle nowej podstawy programowej.
cz.IV. O streszczeniu na lekcjach języka polskiego i na egzaminie"

Termin i miejsce spotkania
21 marca 2019r. godz. 16.00
Zespół Szkół nr 5 ul. Hoża 3 (budynek gimnazjum, sala nr 7, parter)

 Po zakończeniu szkolenia nauczyciel: 

  • zna różne rodzaje streszczenia,
  • zna zasady przekształcania tekstu (skracanie, parafrazowanie, uogólnianie),
  • stosuje zasady zwięzłości wypowiedzi poprzez użycie mowy zależnej, parafraz leksykalnych, słowotwórczych i składniowych,
  • stosuje metodę przekształceń opartą na skracaniu, parafrazie i uogólnieniu,
  • dostosowuje styl do metody streszczania. 

Szkolenie poprowadzi doradca metodyczny ODN: Kinga Maciaszczyk.

Zgłoszenie w formie elektronicznej należy przesłać na adres: sekretariatodn@zcemip.edu.pl i kmaciaszczyk@zcemip.edu.pl

Formularz zgłoszenia dostępny jest na stronie ODN: www.odn.zce.szczecin.pl/oferta-odn

Autor:  Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 
11.03.2019