przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Rekrutacja do klas IV i VII sportowych oraz mistrzostwa sportowego na rok szkolny 2019/2020

Dnia 11 marca 2019 r. rozpocznie się rekrutacja do klas IV i VII sportowych i mistrzostwa sportowego w Szkołach Podstawowych na rok szkolny 2019/2020.

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

I. Termin składania wniosków do klas IV i VII sportowych i mistrzostwa sportowego:

od 11 marca 2019 r. do 22 marca 2019 r. (do godz. 15.00)

UWAGA: Wnioski o przyjęcie do klasy IV lub VII sportowej i mistrzostwa sportowego, należy kierować bezpośrednio do dyrektora szkoły prowadzącej rekrutację.

W sprawie szczegółowych informacji dotyczących zasad i kryteriów rekrutacji do klas IV i VII sportowych i mistrzostwa sportowego w szkołach podstawowych, należy zwrócić się bezpośrednio do szkół, w których będzie przeprowadzana rekrutacja do tych oddziałów.

II. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej do klas sportowych i mistrzostwa sportowego:

26 marca 2019 r. do 03 kwietnia 2019 r. – przeprowadzenie prób sprawności fizycznej

Uwaga: Kandydat przystępuje do próby sprawności fizycznej w szkole, do której ubiega się o przyjęcie, w terminie wskazanym przez szkołę prowadzącą rekrutację do oddziału sportowego, mistrzostwa sportowego. Do próby sprawności fizycznej przystępują tylko ci kandydaci, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

III. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne i negatywne wyniki próby sprawności fizycznej.

05 kwietnia 2019 r. godz. 15:00

IV. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

10 kwietnia 2019 r. godz. 12:00

V. Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli uczęszczania do oddziału sportowego, mistrzostwa sportowego poprzez złożenie oświadczenia przez rodziców.

od 10 kwietnia do 17 kwietnia 2019 r. do godz. 15:00

VI. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy IV i VII sportowej, mistrzostwa sportowego.

23 kwietnia 2019 r. godz. 12.00

SZKOŁY PODSTAWOWE, KTÓRE BĘDĄ PROWADZIŁY REKRUTACJĘ NA ROK SZKOLNY 2019/2020 DO ODDZIAŁÓW SPORTOWYCH W KLASACH IV

Nazwa Placówki

Adres szkoły

Planowany rodzaj/rodzaje dyscypliny sportowej

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11

ul. Em. Plater 20,
71-632 Szczecin

p. koszykowa dz.

p. siatkowa chł.

żeglarstwo dz./chł.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14

ul. Strzałowska 27a,
71-730 Szczecin

p. nożna dz. lekkoatletyka dz. / chł.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16

ul. Chobolańska 20,
71-023 Szczecin

p. koszykowa dz./chł.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18

ul. Komuny Paryskiej 20,
71-681 Szczecin

lekkoatletyka p. siatkowa chł.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23

ul. Miernicza 10,
70-823 Szczecin

p. ręczna dz./chł.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 35

ul. Świętoborzyców 40,
71-665 Szczecin

p. koszykowa dz./chł.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42

ul. Hoża 25,
71-699 Szczecin

lekkoatletyka p. nożna chł.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48

ul. Czorsztyńska 35,
71-201 Szczecin

p. koszykowa dz. p. siatkowa chł.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51

ul. Jodłowa 21,
71-114 Szczecin

pływanie dz./chł.

piłka ręczna dz. piłka nożna chł.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 53

ul. Budzysza Wosia 8/9,
71-273 Szczecin

lekkoatletyka p. siatkowa chł.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 54 

ul. L. Rayskiego 9,
70-426 Szczecin

p. nożna dz. p. koszykowa chł.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 55 w ZSO Nr 3

ul. Orawska 1,
70-131 Szczecin

piłka ręczna dz./chł.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 56

ul. Malczewskiego 22,
71-612 Szczecin

pływanie dz./chł.

p. koszykowa dz./chł.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 69

ul. Zamoyskiego 2,
71-444 Szczecin

p. nożna chł.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 71

ul. Bośniacka 7,
70-842 Szczecin

p. ręczna dz./chł.

SPORTOWA SZKOŁA PODSTAWOWA W CMS

ul. Mazurska 40,
70-424 Szczecin

pływanie dz./chł.

SPORTOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W CKS

ul. L. Rydla 49,
70-783 Szczecin

pływanie dz./chł. żeglarstwo dz./chł.

 

Uwaga: Do oddziałów sportowych w pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie danej szkoły.

SZKOŁY PODSTAWOWE KTÓRE BĘDĄ PROWADZIŁY REKRUTACJĘ NA ROK SZKOLNY 2019/2020 DO ODDZIAŁÓW MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W KLASACH IV

Nazwa Placówki

Adres szkoły

Planowany rodzaj/rodzaje dyscypliny sportowej

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 W ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH

ul. Małopolska 22 ,
70-515 Szczecin

gim. artystyczna dz.

gim. sportowa dz./chł.


 

SZKOŁY PODSTAWOWE, KTÓRE BĘDĄ PROWADZIŁY REKRUTACJĘ NA ROK SZKOLNY 2019/2020 DO ODDZIAŁÓW SPORTOWYCH W KLASACH VII

Nazwa Placówki

Adres szkoły

Planowany rodzaj/rodzaje dyscypliny sportowej

SPORTOWA SZKOŁA PODSTAWOWA W CMS

ul. Mazurska 40,
70-424 Szczecin

boks dz./chł.

SPORTOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W CKS

ul. L. Rydla 49,
70-783 Szczecin

p. nożna chł. pływanie dz/chł

Uwaga: Do oddziałów sportowych w pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie danej szkoły.
 

SZKOŁY PODSTAWOWE, KTÓRE BĘDĄ PROWADZIŁY REKRUTACJĘ NA ROK SZKOLNY 2018/2019 DO ODDZIAŁÓW MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W KLASACH VII

Nazwa Placówki

Adres szkoły

Planowany rodzaj/rodzaje dyscypliny sportowej

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 W ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH

ul. Małopolska 22,
70-515 Szczecin

nabór uzupełniający gim. artystyczna dz. gim. sportowa dz./chł

SPORTOWA SZKOŁA PODSTAWOWA W CENTRUM MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

ul. Mazurska 40,
70-424 Szczecin

pływanie dz./chł. nabór uzupełniający

piłka nożna dz., piłka nożna chł.


HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO NA WOLNE MIEJSCA W KLASACH IV I VII SPORTOWYCH I MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

 

I. Termin składania wniosków do klas IV i VII sportowych i mistrzostwa sportowego:

 

od 20 – 24 maja 2019 r. do godz. 15.00

UWAGA: Wnioski o przyjęcie do klasy IV lub VII sportowej i mistrzostwa sportowego, należy kierować bezpośrednio do dyrektora szkoły prowadzącej rekrutację na wolne miejsca.

II. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej do klas sportowych i mistrzostwa sportowego:

27 – 31 maja 2019 r. – przeprowadzenie prób sprawności fizycznej

Uwaga: Kandydat przystępuje do próby sprawności fizycznej w szkole, do której ubiega się o przyjęcie, w terminie wskazanym przez szkołę prowadzącą rekrutację na wolne miejsca do oddziału sportowego, mistrzostwa sportowego. Do próby sprawności fizycznej przystępują tylko ci kandydaci, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

III. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne i negatywne wyniki próby sprawności fizycznej.

4 czerwca 2019 r. godz. 15:00

IV. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

7 czerwca 2019 r. godz. 12:00

V. Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli uczęszczania do oddziału sportowego, mistrzostwa sportowego poprzez złożenie oświadczenia przez rodziców.

od 7 do 14 czerwca 2019 r. do godz. 15:00

VI. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy IV i VII sportowej, mistrzostwa sportowego.

18 czerwca 2019 r. godz. 12.00

Autor:  Wydział Oświaty 
07.03.2019