przejdź do głównej treści strony
strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

XVI Międzyszkolny konkurs plastyczno–techniczny na „Najciekawszy stroik Bożonarodzeniowy”

XVI Międzyszkolny konkurs plastyczno –techniczny
na „Najciekawszy stroik Bożonarodzeniowy”

Szkoła Podstawowa nr 56 w Szczecinie wraz z Radą Osiedla Śródmieście -Północ ogłasza konkurs plastyczno – techniczny na „Najciekawszy stroik Bożonarodzeniowy”

Konkurs ma na celu:
- popularyzowanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia,
- zainteresowanie jak najszerszych kręgów dzieci szkół podstawowych różnymi
formami upiększania domów z okazji świąt,
- kształtowanie postaw dzieci przez właściwy stosunek do świąt.

Regulamin konkursu:

1. Czas trwania konkursu – od 05.12 – 16.12.2016r.
2. W konkursie mogą uczestniczyć dzieci ze szkół podstawowych, które w terminie do 16.12.2016r. przyniosą swoje prace konkursowe.
3. Prace konkursowe zostawiać można w świetlicy szkolnej.
4. Każda praca powinna zawierać imię i nazwisko ucznia, klasę i szkołę , imię i nazwisko opiekuna i kontaktowy numer telefonu.
5. Forma konkursu ma charakter prezentacji prac technicznych.
6. Organizatorzy dokonują oceny i wyboru 6 najciekawszych stroików.
7. Przy ocenie ustala się podział na następujące grupy wiekowe:
a. kl. „0” – III
b. IV – VI
8. W komisji oceniającej będą:
a. przedstawiciel Szkolnego Samorządu
b. Dyrektor Szkoły
c. Przedstawiciel Rady Osiedla Śródmieście- Północ
9. Zwycięzcy i laureaci konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody .
10. Podsumowanie konkursu i prezentacja prac odbędzie się dnia 20.12.2016. w Szkole
Podstawowej nr 56 ul. Malczewskiego 22. Laureatów powiadomimy telefonicznie.
11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zatrzymania prac biorących udział w
konkursie.

 

Organizatorzy:
Agnieszka Sieradzka
Monika Steinke-Wawrzyniak
Aleksandra Wijatowska
Izabela Yilmaz
 

Autor:  Szkoła Podstawowa nr 56 
30.11.2016
Pozostaw 1 procent w Szczecinie - link otwiera się w innym serwisie