przejdź do głównej treści strony
strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

XI Konkurs Piosenki Turystycznej i Poezji

Program XI Szczecińskiego Konkursu Piosenki Turystycznej i Poezji Śpiewanej

Organizator:
II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I w Szczecinie
Termin:
9. grudnia 2016 r.
Miejsce:
Sala Kominkowa 13 MUZ.

Program:
15:00 - 15:10 występ laureata X edycji konkursu piosenki
15:15 - 18:00 konkurs piosenki
19:40 - 19:50 rozdanie nagród w VIII Szczecińskim Konkursie Fotograficznym dla Uczniów i Nauczycieli Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych
19:50 - 20:00 rozdanie nagród w XI Konkursie Piosenki Turystycznej i Poezji Śpiewanej "Na szlaku poezji…"
20:45 - 20:10 występ laureata/ów konkursu piosenki
20:15 - Koncert Gościa imprezy zespołu "Bez Jacka"
22:00 - 02:00 ŚPIEWOGRANIE w Piwnicy KANY


Cel konkursu:
Popularyzowanie piosenki turystycznej, poezji śpiewanej w środowisku młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego.
Inspirowanie młodzieży do rozwijania swoich talentów w dziedzinie poezji i muzyki.
Integracja środowisk szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego.

Uczestnicy:
Konkurs jest adresowany do zespołów, grup i solistów reprezentujących środowisko szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego. Laureaci w kategorii zespół / solista na poziomie gimnazjum uzyskają dodatkowe punkty przyznawane przez szkolną komisję rekrutacyjną II LO w Szczecinie w procesie rekrutacyjnym w roku szkolnym 2017/2018.
Organizator nie pokrywa kosztów przyjazdu uczestników.

Zgłoszenia:
Zgłoszenie powinno zawierać:
Nazwisko i imię osoby przewodniczącej zespołowi lub solisty.
Dane dotyczące dwóch utworów z gatunku poezji śpiewanej lub piosenki turystycznej (tytuł utworu, autor słów i muzyki). Zgłoszone utwory zostaną zatwierdzone przez członków zespołu "DO GÓRY DNEM". W razie zastrzeżeń co do zgodności utworu z tematyką, zgłaszający zostanie o tym fakcie poinformowany. Podmiot muzyczny zaprezentuje obowiązkowo jeden utwór z repertuaru zamieszczonego poniżej:
- Do Góry Dnem (www.dgd.art.pl),
- Grupa Bez Jacka (www.free.art.pl/bezjacka),
- Wolna Grupa Bukowina (www.pulsar.net.pl/bukowina),
- Stare Dobre Małżeństwo (www.sdm.art.pl),
- Browar Żywiec,
- utwory do słów Andrzeja Wierzbickiego,
- Cisza Jak Ta (www.ciszajakta.prv.pl),
- Dom o Zielonych Progach (www.dom.art.pl),
- Piotr Bakal (www.piotrbakal.com),
- Leonard Luther (www.leonardluther.pl),
- utwory do słów Andrzeja Koczewskiego (www.koczewski.com).
Mile widziane są autorskie utwory!!!! Nie dopuszcza się ścieżek dźwiękowych (akompaniamentu) na nośnikach multimedialnych. W konkursie nie biorą udziału opiekunowie czy też nauczyciele solisty/zespołu.

Kontakt
Informujemy, iż w związku z ograniczeniem czasowym Organizator przewiduje udział nie więcej niż 24 podmiotów muzycznych (12 w kategorii gimnazjum i 12 w kategorii szkoła ponadgimnazjalna). Liczy się kolejność zgłoszeń.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 6 grudnia 2016r.
Lista uczestników konkursu pojawi się 7 grudnia 2016r. na stronie www.nsp.lo2.szczecin.pl
Wszelkie pytania można wysyłać pocztą elektroniczną na adres: nsp@lo2.szczecin.pl

Nagrody:
Nagrody dla uczestników konkursu będą przyznawane niezależnie przez Jury oraz przez publiczność. Nagrody rzeczowe ufundowane są przez sponsorów.

Postanowienia końcowe:
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie.
 

Autor:  II Liceum Ogólnokształcące 
14.11.2016
Plakat
Pozostaw 1 procent w Szczecinie - link otwiera się w innym serwisie