przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Szkolenie dla nauczycieli języków obcych "Egzamin ósmoklasisty"

Termin: 11 grudnia 2018 r.
ZSEE w Szczecinie, ul. Racibora 60/61
aula, od godz. 16.00 do 18.00
Szkolenie poprowadzi: Przemysław Jackowski (ODN-Szczecin)

Cele szkolenia:

Po zakończeniu szkolenia nauczyciel:
• określa elementy nowej podstawy programowej
• wskazuje obszary wymagań szczegółowych w przykładowych zadaniach
• układa zadania sprawdzające określone kompetencje językowe
• konstruuje plan pracy pod kątem przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty


Zgłoszenia wyłącznie w formie elektronicznej, należy przesyłać na adres e-mail:
sekretariatodn@zcemip.edu.pl


*Każdy nauczyciel otrzyma - Vademecum nauczyciela- egzamin ósmoklasisty.
 

Lista załączników:

Autor:  Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 
28.11.2018