przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Informator - Rekrutacja do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych

Szanowni Rodzice,

Od dnia 11 marca 2019r. rozpocznie się elektroniczna rekrutacja do  przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych  prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin, na rok szkolny 2019/2020.  

Rekrutacji dokonuje się przez stronę internetową
 
Niniejsza rekrutacja nie obejmuje przedszkoli i placówek niepublicznych. 
 
Ważne daty 
  • W dniach 11 marca - 29 marca 2019r.– składanie przez Rodziców wniosków  do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej, wraz z wymaganymi dokumentami; 
  • Dnia 23 kwietnia 2019r. do godz. 15.00 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
  • W dniach 24 - 26 kwietnia 2019r. – potwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia dziecka do przedszkola w formie pisemnego oświadczenia. Niezłożenie oświadczenia jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu;
  • Dnia 29 kwietnia 2019r. do godz. 15.00 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;
  • 29 kwietnia 2019r. do godz. 15.00 – uaktywnienie strony z wynikami rekrutacji; Rodzice, za pomocą indywidualnego numeru PIN lub bezpośrednio w przedszkolu lub w szkole podstawowej, sprawdzają wyniki rekrutacji.   
Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych zostanie umieszczona w widocznym miejscu, w siedzibie placówki, w kolejności alfabetycznej. 

Lista załączników:

Autor:  Wydział Oświaty 
11.03.2019