przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Szkolenie "Zmiany w systemie kształcenia zawodowego"

 

Serdecznie zapraszam Szanownych Państwa nauczycieli
na szkolenie

ZMIANY W SYSTEMIE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

 

 

Obszar edukacji: kształcenie zawodowe

Adresaci szkolenia: kadra kierownicza, nauczyciele kształcenia zawodowego


Cele szkolenia:

  • dokonanie analizy projektów aktów prawnych
  • wskazanie obszarów zmian w kształceniu zawodowym

Liczba godzin: 3
terminy szkolenia - 29 listopada 2018 r.

Miejsce przeprowadzenia szkolenia:
Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych im. prof. Maksymiliana Tytusa Hubera
ul. Racibora 60/61
71-631 Szczecin


Indywidualny lub grupowy udział należy zgłaszać:

  • w formie elektronicznej na formularzu, pobranym ze strony http://odn.zce.szczecin.pl/oferta.htm, przesyłając na adres e-mail: sekretariatodn@zcemip.edu.pl
  • telefonicznie pod numerem: 48 91 428 29 44

Udział w szkoleniu jest bezpłatny
Prowadzący:
Joanna Grygiel
doradca metodyczny ODN
w ZCEMiP w Szczecinie

 

Autor:  Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 
16.11.2018