przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Dzień Otwarty w SP 59 - Relacja

 


„KREATYWNA EDUKACJA – KREATYWNY UCZEŃ”


W połowie kwietnia w Szkole Podstawowej nr 59 w Szczecinie odbył się Dzień Otwarty Szkoły pod hasłem „Kreatywna edukacja – Kreatywny uczeń”. W tym roku szkolnym był to dzień szczególny dla przyszłych adeptów klas pierwszych i zerowych oraz ich rodziców, gdyż mogli poznać całą infrastrukturę nowo oddanego niedawno budynku szkoły. Na powitanie wicedyrektor szkoły p. Małgorzata Szumaczuk przedstawiła program i organizację Dnia otwartego, a licznie przybyli goście mieli okazję zobaczyć różnorodne formy pracy nauczycieli szkoły z uczniami podczas prezentacji multimedialnej z wykorzystaniem interaktywnego monitora.

Jak zwykle dla przyszłych uczniów zorganizowano ciekawe zajęcia zgrupowane w kilku modułach związanych zarówno z aktywnością ruchową jak i intelektualną. W module „Aktywność ruchowa podstawą rozwoju” - na hali sportowej czekały na dzieci zabawy ogólnorozwojowe , połączone z pokazem sprawności klas sportowych. Natomiast w sali gimnastycznej odbywały się zabawy taneczne, integracyjne z wykorzystaniem metod aktywnych Klanzy.

Najmłodsi uczniowie klas zerowych mogli uczestniczyć w zabawach integracyjnych „Przedszkolaki na start” podczas, których poznali nie tylko swoich przyszłych kolegów, ale także nauczycieli .

W świetlicy szkolnej młodzi goście mieli okazję do zabaw i animacji teatralnych, samodzielnego tworzenia masek i kukiełek teatralnych.

W nowoczesnej bibliotece odbywały się zajęcia „Bajki poczytajki” – dzieci tworzyły kreatywne książki lub teatrzyk cieni, poznawały multimedialne możliwości biblioteki szkolnej.

Dla przyszłych pierwszoklasistów czekał moduł zajęć „To już umiem – to już wiem – czyli dojrzałość szkolna”, gdzie odbywały się rozmaite aktywności np. „Sprawna główka” – zabawy matematyczne typu sudoku obrazkowe, kolorowa matematyka, odkrywanie geometrii, „Sprawne rączki” – kreatywna twórczość plastyczna, „Widzę, doświadczam, przeżywam – zapamiętuję” – doświadczenia z zakresu geografii, przyrody, fizyki , „Matematyka ze smakiem” – geometria w kuchni ,samodzielne przygotowanie przez dzieci kanapek z zachowaniem symetrii, z wykorzystaniem warzyw o kształtach geometrycznych itp., „Robotyka, kodowanie” – rozwijanie logicznego myślenia, „Język obcy, nie taki obcy” – gry i zabawy w języku angielskim i niemieckim z wykorzystaniem aktywnej tablicy. Interesujące i kreatywne zajęcia przygotowane przez nauczycieli szkoły z wykorzystaniem aktywnych metod, nowoczesnego sprzętu multimedialnego z pewnością zachęciły przyszłych uczniów do rozpoczęcia przygody z nauką właśnie w murach tej innowacyjnej szkoły. 

Autor:  Szkoła Podstawowa nr 59 
26.03.2019