przejdź do głównej treści strony
strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Podsumowanie dwuletniego projektu zagranicznych staży zawodowych w Irlandii

 


 

Zespół Szkół nr 2 w Szczecinie Dąbiu może poszczycić się nie tylko bogatą historią i wieloletnimi tradycjami, ale także uczestnictwem w wielu ciekawych projektach. W 2017 roku zakończono realizację projektu "Przejrzystość kwalifikacji zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej", dzięki któremu grupa 30 uczniów z zawodu technik turystyki wiejskiej wyjechała na 4 tygodnie do Lipska i odbyła praktyki zawodowe w niemieckich przedsiębiorstwach. Dużym zainteresowaniem cieszył się projekt "BiblioBoXX Partnerstwa Odra", w którym uczestniczyli uczący się w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Uczniowie z Polski i Niemiec współpracowali przy tworzeniu mobilnej biblioteczki zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju. Zresztą za liczne akcje promocyjne projekt ten został nagrodzony w konkursie 100x100 podczas międzynarodowej konferencji w Wietow (Niemcy) (11. Internationale Konferenz für nachhaltige Regionalentwicklung durch Nutzung erneuerbarer Energien). Obecnie kończymy realizację projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych szansą na sukces zawodowy", w którym udział wzięło łącznie 68 uczniów, odbywających zagraniczne staże w Irlandii. Przed nami realizacja projektu "Nowoczesny nauczyciel - świadomy Europejczyk" (2018-2020), w którym grupa 14 nauczycieli weźmie udział w zagranicznych kursach języka angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego, wzbogaci warsztat pracy oraz wprowadzi zdobyte umiejętności do nauczania przedmiotów zawodowych.

Dzięki realizacji projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego uczniowie mogą nie tylko doskonalić swoją wiedzę i umiejętności, ale także przeżyć fascynującą przygodę. Ponadto poznają kulturę i historię krajów europejskich, szlifują swój język obcy, otwierają się na inne tradycje, religie i światopoglądy, budzi się w nich duch tolerancji i poszanowania odmienności. Nauczyciele zdobywają cenne doświadczenie, doskonalą swój warsztat pracy i zyskują nowe kontakty w kontekście planowanych kolejnych projektów zagranicznych (Malta, Hiszpania, Austria, Wielka Brytania). Szkoła wzmacnia swój proeuropejski wizerunek i wskazuje uczniom możliwość pozyskiwania pracy na rynku pracy w krajach Unii Europejskiej.

Obecnie kończy się realizacja projektu pod nazwą „Podniesienie kwalifikacji zawodowych szansą na sukces zawodowy”. Projekt ten otrzymał finansowanie "z listy rezerwowej Konkursu 2016" - Kształcenie i szkolenie zawodowe - akcja 1, którego działania są finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach realizowanego przez FRSE projektu: "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego". Zrealizowano zagraniczne praktyki zawodowe w czterech grupach wyjazdowych do Irlandii:

I - technik ochrony środowiska (17 uczniów, 12 – 25.02.2017r., Sligo),
II - technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (17 uczniów, 26.03 – 8.04.2017r., Sligo),
III - technik ochrony środowiska (17 uczniów, 06.11-01.12.2017r., Mallow),
IV - technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (17 uczniów, 08.04 – 4.05.2018r., Mallow).

Uczniowie mogą teraz porównać polski rynek pracy z irlandzkim, wzbogacili informacje na temat sektora ochrony środowiska i energetyki odnawialnej. Zrozumieli co jest istotne, by rozpocząć pracę lub założyć własny interes w obu dziedzinach - zarówno w określonym regionie Polski, a także poza jej granicami. Uczniowie podnieśli poziom znajomości języka angielskiego i doskonalili kompetencje społeczne. Zwiększyli swoją tolerancję a tym samym poczuli się Europejczykami.

Wyjazdy na zagraniczne praktyki zawodowe wzmocniły umiejętności zawodowe, biznesowe oraz związane z przedsiębiorczością. W wyniku realizacji projektu uczniowie otrzymali Certyfikaty Europass Mobilność, czyli dokument opisujący kwalifikacje i umiejętności nabyte podczas stażu zagranicznego, zaświadczenia partnera irlandzkiego i polskiego, potwierdzające zrealizowanie szkolenia oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia zawodowego w języku polskim i angielskim.

Podsumowując staże w Irlandii z warunkami, jakie istnieją w Polsce, kadra pedagogiczna zaproponowała, aby w nauczaniu przedmiotów zawodowych jak i języków obcych położyć nacisk na stosowanie metod, które pozwalają na zwiększenie umiejętności uczniów w zakresie analizy informacji z literatury branżowej oraz odczytywania i stosowania zaleceń zawartych w instrukcjach obsługi maszyn i urządzeń. Obowiązkowo należy również poszerzyć zakres słownictwa zawodowego związanego z branżą OZE i TOŚ na zajęciach z języka angielskiego (we współpracy z nauczycielami przedmiotów zawodowych).

Należy także zaznaczyć, że staże zagraniczne to nie tylko nauka. To doskonała okazja do sprawdzenia się w innym środowisku, radzenia sobie ze stresującymi sytuacjami (lot samolotem, bariera językowa i kulturowa). W czasie wolnym uczniowie mieli możliwość doskonalenia swoich umiejętności w posługiwaniu się językiem angielskim, zwiedzając region oraz poznając kulturę i obyczaje Irlandczyków lub mieszkając gościnnie u nich w domach.

Więcej informacji o kierunkach kształcenia i projektach unijnych znajdziecie Państwo na stronie http://zs2.szczecin.pl/ w zakładce Projekty Unijne.
 

Autor:  Zespół Szkół Nr 2 
27.06.2018
Szczeciński Budżet Obywatelski 2019 - link otwiera się w innym serwisie