przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

„Szczeciński Bąbel Matematyczny” - szkolenie online

SZKOLENIE ON-LINE DLA NAUCZYCIELI

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie
zaprasza na szkolenie:

Tworzenie warunków do samodzielnych odkryć i badań uczniów na zajęciach edukacji matematycznej
w klasach I – III w oparciu o doświadczenia
z projektu „Szczeciński Bąbel Matematyczny”

Termin: 02.12.2020 r., godz. 15.00-19.15

Program:
1. Plansza 100 liczb, miarka krawiecka - stosowanie ustrukturyzowanych pomocy dydaktycznych w celu badania własności liczb, wykonywanych operacji arytmetycznych oraz zdobywania wiedzy na temat systemu dziesiętnego.
2. Zabawy matematyczne z wykorzystaniem planszy 100 liczb i miarki krawieckiej, stwarzające okazję do pogłębiania rozumienia struktury liczb naturalnych oraz rozwijania umiejętności wykonywania działań arytmetycznych jak i rozumienia ich własności.
3. Domino - gry matematyczne służące poznaniu, utrwaleniu matematycznych pojęć i pogłębiające ich rozumienie (suma, różnica, podzielność, szacowanie, system dziesiętny itp.) oraz umożliwiające dostrzeganie nowych prawidłowości i wykorzystanie ich w procesie uczenia.
4. Generowanie zadań matematycznych spełniających potrzeby każdego ucznia.
5. Zadania nietypowe umożliwiające samodzielne rozpoznawanie i formułowanie reguł.
6. Zadania nietypowe rozwiązywanie etapowo, wymagające samodzielności w odkrywaniu związków i zależności pomiędzy danymi z zastosowaniem tabel i rysunków ukazujące przestrzenne relacje obiektów.
7. Zadania z logiczną pułapką, powodujące wzrost czujności uczniów na tekst zadania.

Prowadząca: mgr Hanna Kawalerczyk - nauczyciel dyplomowany z 30 – letnim stażem pracy w edukacji wczesnoszkolnej; uczestnik projektu szkoleniowego „Szczeciński Bąbel Matematyczny”, autorka programów autorskich, innowacji pedagogicznej z zakresu edukacji matematycznej, informatycznej i ekologicznej. Prowadzi warsztaty i szkolenia dla nauczycieli; realizuje ogólnopolskie i międzynarodowe projekty edukacyjne na platformie eTwinning. Popularyzator wykorzystywania nowoczesnych technologii w procesie nauczania/uczenia się, koordynator szkolnych projektów edukacyjnych.


Rejestracja - elektroniczny formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie:
http://odn.wshtwp.pl/
Zajęcia odbędą się z wykorzystaniem narzędzia do zdalnego kontaktu Teams firmy Microsoft
Kontakt - telefon: 91 424 32 01, e-mail: odn@wshtwp.pl
 

Autor:  Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie 
10.11.2020