przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

INTERREG Va w Zespole Szkół nr 6

 


INTERREG Va- „Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji – kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania”
w Zespole Szkół Nr 6

W roku szkolnym 2016/2017 Zespół Szkół Nr 6, jako jedna z trzech szkół ponadpodstawowych przystąpił do programu InterregVa - „Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji – kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania”. W pilotażowym okresie w projekcie brała udział tylko jedna klasa. Obecnie w projekcie uczestniczą uczniowie trzech klas, łącznie w czterech grupach: 2 grupy z klasy II Technikum Gastronomicznego – o profilu technik żywienia i usług gastronomicznych i dwie grupy z klas Technikum Hotelarskiego o profilu technik hotelarz i technik obsługi turystycznej. Uczestnictwo szkoły w projekcie stanowi odpowiedź na szczególne potrzeby rynku pracy, który poszukuje osób władających w językiem niemieckim, zwłaszcza w branży gastronomicznej i hotelarsko-turystycznej.

Zajęcia w ramach projektu „InterregVa” prowadzone są w grupach do 14 osób i mają charakter kursowy. Nie są to typowe zajęcia szkolne, w których uczeń pracuje przede głównie z książką oraz zeszytem ćwiczeń. Nadrzędnym celem projektu jest bowiem to, by uczeń nauczył się posługiwania się językiem niemieckimw sposób komunikatywny, a przy okazjipoznałkulturę oraz mieszkańców krajów niemieckojęzycznych. Dlatego podczas zajęć uczniowie oglądają autentyczne programy telewizyjne, słuchają audycji radiowych i piosenek, wypowiadają się na zadany temat, budują dialogi, tworzą prezentacje komputerowe, piszą samodzielne teksty, uczestniczą w projekcjach kina niemieckiego oraz zwyczajnie bawią się językiem.

Po ponad roku trwania projektu widać, że uczniowie biorący udział w projekcie z dużo większą swobodą i łatwością posługują się językiem niemieckim, zarówno w mowie, jak i piśmie, a ich wiedza dotycząca krajów niemieckojęzycznych i ich mieszkańców zdecydowanie się poprawiła.

Projekt ma być kontynuowany w roku przyszłym.


mgr Magdalena Lesień
nauczyciel języka niemieckiego w Zespole Szkół Nr 6
 

Autor:  Zespół Szkół Nr 6 
25.05.2018