przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

„Warto uczyć się w Szczecinie” – nabór wniosków trwa

Przypominamy, że trwa przyjmowanie wniosków w ramach pierwszej edycji programu stypendialnego Prezydenta Miasta Szczecin dla nowych studentów – najlepszych absolwentów liceów i techników.

Podstawowym celem realizacji programu stypendialnego jest zachęcenie młodych zdolnych osób do podejmowania i ukończenia nauki na uczelniach publicznych w Szczecinie, zapobieganie odpływowi z terenu miasta uzdolnionych maturzystów oraz pomoc w pozyskaniu wykwalifikowanych kadr dla regionalnego biznesu.

Wnioski o stypendium edukacyjne należy składać w Urzędzie Miasta Szczecin, w sekretariacie Biura Strategii, pok. 411 B, pl. Armii Krajowej 1 (IV piętro, skrzydło Urzędu Miasta przy ul. Odrowąża). Wnioski przyjmowane będą w terminie do 10 października 2018 roku do godz. 15.00.

Wysokość stypendium dla studenta wynosi 6 000,00 zł brutto.

Szczegółowe informacje dotyczące stypendiów dla najlepszych absolwentów liceów i techników znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11275.asp. Zainteresowane osoby również w tym miejscu znajdą wzory niezbędnych dokumentów.

Program stypendialny Prezydenta Miasta Szczecina wpisuje się w działania związane z „Akademickim Szczecinem” realizowanym przez Miasto Szczecin wspólnie z uczelniami wyższymi. Celem „Akademickiego Szczecina” jest wsparcie działań na rzecz rozwoju szczecińskiego ośrodka naukowego i akademickiego.
 

Autor:  Urząd Miasta Szczecin 
08.10.2018