przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

X Międzyszkolny Konkurs Plastyczno - Techniczny: „Najpiękniejsza Ozdoba Choinkowa”

Szkoła Podstawowa nr 53 w Szczecinie zaprasza do udziału w konkursie
X MIĘDZYSZKOLNY KONKURS
PLASTYCZNO - TECHNICZNY:
„NAJPIĘKNIEJSZA OZDOBA CHOINKOWA”

CELE:

1. Kultywowanie polskich tradycji świątecznych.
2. Rozwijanie twórczej wyobraźni dziecka i uzdolnień plastycznych.
3. Poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.

REGULAMIN:

1. Warunki uczestnictwa w konkursie:
- uczestnikami mogą być uczniowie szkół podstawowych,
- autor może dostarczyć tylko jedną pracę,
- materiały dowolne trwale umocowane,
- praca przestrzenna z zawieszką do zawieszenia na choince.
2. Kryteria oceny prac:
- oryginalność i pomysłowość,
- zastosowana technika i wykorzystanie ciekawych materiałów.
3. Prace mogą być wykonane na zajęciach pod kierunkiem nauczyciela lub z pomocą członków rodziny.
4. Nagrody:
Jury przyzna nagrody główne oraz dodatkowo wyróżnienia najlepszym pracom w kategoriach wiekowych : klasy 0- I, II – III, IV - VIII. Uczestnicy otrzymają dyplomy, a opiekunowie podziękowania.
5. Zasady przyjmowania prac:
Prace należy dostarczyć do 17 grudnia 2018 r. z dopiskiem „Najpiękniejsza ozdoba choinkowa” do świetlicy szkolnej SP 53, ul. Budzysza Wosia 8/9 w Szczecinie w godz. 6.30 – 17.00.
Prace powinny być zabezpieczone przed zniszczeniem i mieć trwale przymocowaną metryczkę uczestnika
– załącznik nr 2 (wypełniony dużymi literami).
Dane uczniów z jednej szkoły powinny być wpisane na listę zbiorczą - załącznik nr 1(wypełniony dużym literami).
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych prac oraz umieszczenia zdjęć z finału konkursu na własnej stronie internetowej. Prace zostaną sprzedane podczas kiermaszu świątecznego
w kolejnym roku szkolnym, a uzyskane fundusze przeznaczone będą na zakup zabawek i materiałów plastycznych dla małych pacjentów z oddziału Św. Mikołaja przy Szpitalu, ul. Unii Lubelskiej w Szczecinie.
7. Opiekunowie laureatów konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie uroczystego wręczenia nagród i wyróżnień, które odbędzie się w styczniu.
Ewentualne pytania prosimy kierować do koordynatora konkursu – p. Jolanty Kozieł
(tel. kom. 0501933450)

Wszystkim uczestnikom życzymy twórczych pomysłów i sukcesów w konkursie.

Organizatorzy:
Jolanta Kozieł
Inga Ponikowska
Iwona Chmielewska
Jadwiga Piłatowska
Dorota Wacławik
Dominika Wiśniewska  

Lista załączników:

Autor:  Szkoła Podstawowa nr 53 
26.11.2018