przejdź do głównej treści strony
strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Ginące zawody - rekrutacja na darmowy kurs

Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy planuje przeszkolić młodzież z całego kraju w zakresie tzw. ginących zawodów. W kursie mogą wziąć udział osoby bezrobotne bądź uczące się, w wieku 18-25 lat, które zakończą etap edukacji we wskazanym zawodzie podstawowym do końca czerwca 2016 r.

Zapraszamy absolwentów oraz uczniów ostatniej klasy ZSZ, wykształconych w następujących zawodach: ślusarz, stolarz, murarz/tynkarz/monter zabudowy i robót wykończeniowych, kucharz, krawiec, dekarz.

Cały kurs będzie realizowany w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy. Uczestnikom zapewniamy zwrot kosztów dojazdu, nocleg oraz wyżywienie przez cały czas trwania kursu (łącznie z dniami wolnymi od nauki). Planowane jest zorganizowanie kilku turnusów, w maju, czerwcu i wrześniu 2016 r., a jeden kurs będzie trwał ok. 120 godzin dydaktycznych, 6 dni w tygodniu (poniedziałek - sobota) i będzie zrealizowany przez ok. 3 tygodnie.
 

 

Lp.

Zawód podstawowy - wyjściowy do podjęcia szkolenia

Kierunek szklenia w ramach ginących zawodów

1

ślusarz

kowal, podkuwanie koni, kowalstwo artystyczne

2

stolarz

renowacja mebli, kołodziej, bednarz

3

murarz/tynkarz/monter zabudowy i robot wykończeniowych

brukarz, kamieniarz

4

murarz/tynkarz/monter zabudowy i robot wykończeniowych

zdun

5

kucharz

cukiernik, piekarz wg tradycyjnych receptur

6

krawiec

tkacz

7

dekarz

strzecharz, gonciarz


 

Osobiste zgłoszenia przyjmujemy do dnia 15.04.2016 r. w godzinach: 07:45-15:45

MŁODZIEŻOWE CENTRUM KARIERY
al. Jana Pawła II 50 70-413 Szczecin

tel.91-433-36-17

Autor:  Młodzieżowe Centrum Kariery w Szczecinie  
30.03.2016

Lista załączników:

Szczeciński Budżet Obywatelski 2019 - link otwiera się w innym serwisie