przejdź do głównej treści strony
strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Zaproszenie na forum edukacyjne vocatium

Celem forum jest wsparcie wychowawców, pedagogów/psychologów i doradców zawodowym w realizacji zajęć z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz umożliwienie wymiany poglądów i doświadczeń w tym zakresie. Forum służyć ma przygotowaniu uczniów do świadomego wyboru ścieżek edukacyjno-zawodowych, dzięki przekazywaniu im rzetelnej informacji na temat ich potencjału zawodowego, jak i realnych możliwości lokalnego rynku pracy.

Forum skierowane jest do

  • pedagogów, psychologów, doradców zawodowych w gimnazjach oraz szkołach ponadgimnazjalnych
  • nauczycieli, wychowawców w gimnazjach oraz szkołach ponadgimnazjalnych
  • poradni psychologiczno-pedagogicznych 

Autor:  Wydział Oświaty 
07.10.2016

Lista załączników:

Szczeciński Budżet Obywatelski 2019 - link otwiera się w innym serwisie