Aktualności Publikacje RSS Newsletter Kształcenie zawodowe Nauki ścisłe Przestrzeń obywatelska Edukacja ekologiczna Myszka Ogonisia Rozwijaj pasje Konkursy szkolne Szkolenia Konferencje Pogaduchy Filmy edukacyjne Hotspoty

Aktualności

Zaproszenie na forum edukacyjne vocatium

Celem forum jest wsparcie wychowawców, pedagogów/psychologów i doradców zawodowym w realizacji zajęć z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz umożliwienie wymiany poglądów i doświadczeń w tym zakresie. Forum służyć ma przygotowaniu uczniów do świadomego wyboru ścieżek edukacyjno-zawodowych, dzięki przekazywaniu im rzetelnej informacji na temat ich potencjału zawodowego, jak i realnych możliwości lokalnego rynku pracy.

Forum skierowane jest do

  • pedagogów, psychologów, doradców zawodowych w gimnazjach oraz szkołach ponadgimnazjalnych
  • nauczycieli, wychowawców w gimnazjach oraz szkołach ponadgimnazjalnych
  • poradni psychologiczno-pedagogicznych 

Autor:  Wydział Oświaty 
07.10.2016

Lista załączników: