przejdź do głównej treści strony
strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Rewolucja powielaczy

13 grudnia 2016 roku w Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi odbyło się spotkanie z Panem Michałem Paziewskim, doktorem historii Instytutu Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego. W latach 70 - tych współpracował z KSS „KOR”, był dziennikarzem tygodnika „Jedność” NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego, w latach 1982 - 89 współredagował poza cenzurą m.in. pismo stoczniowców „Grot” i miesięcznik „Obraz”. Jest autorem książek „Debata robotników z Gierkiem. Szczecin 1971” oraz „Grudzień 1970
w Szczecinie”. Za tę ostatnią w 2014 roku otrzymał nagrodę KLIO nazywaną „Noblem dla historyków".

Pan Michał Paziewski opowiadał młodzieży o pierwszym dniu stanu wojennego, o swoim internowaniu. Duża część wykładu dotyczyła wydawnictw drugiego obiegu, czyli pierwszych
w PRL opozycyjnych wydawnictw drukujących „bibułę” przełamującą monopol informacyjny komunistycznego aparatu władzy. Pan Michał Paziewski przypomniał ich twórców, publikacje, które ukazały się poza cenzurą w latach 70 – tych i 80 – tych XX wieku, mówił też
o organizowaniu pracy konspiracyjnych drukarni, o trudnościach ze zdobyciem maszyn drukarskich, matryc, papieru, farby drukarskiej. Nasz Gość barwnie i bez patosu opowiadał
o rozpowszechnianiu broszur, tytułów prasowych i ważnych pozycji literatury emigracyjnej
(np. twórczości Czesława Miłosza) przez własne sieci kolportażu, często w warunkach konspiracyjnych. Osoby zajmujące się kolportażem, podziemni wydawcy i drukarze często musieli zapłacić wysoką cenę za swoją opozycyjną aktywność. Nie zabrakło też opowieści
o kontaktach z czechosłowackimi opozycjonistami, a wszystko to okraszone humorem oraz licznymi anegdotami.

W drugiej części spotkania Pan Michał Paziewski odpowiadał na pytania uczniów. Dotyczyły one obecnej sytuacji politycznej w Polsce. Ludzi, którzy kiedyś tworzyli KOR i ich późniejszych losów. Padały też pytania o stosunek naszego Gościa do niektórych ustaw oraz działań obecnie rządzących. Uczniowie dopytywali także o szczegóły kolportażu, o wpływ podziemnych wydawnictw i ruchu solidarnościowego na inne kraje. Jak się okazało, nie tylko sąsiednie.

W spotkaniu poza uczniami i nauczycielami naszej szkoły uczestniczyli także zaproszeni uczniowie z kilku szczecińskich liceów oraz ich opiekunowie.

Była to dla nas wyjątkowa i bardzo ciekawa lekcja historii.
 

Autor:  Liceum Ogólnokształcące z OI 
19.12.2016
Pozostaw 1 procent w Szczecinie - link otwiera się w innym serwisie