Aktualności Publikacje RSS Newsletter Kształcenie zawodowe Nauki ścisłe Przestrzeń obywatelska Edukacja ekologiczna Myszka Ogonisia Rozwijaj pasje Konkursy szkolne Szkolenia Konferencje Pogaduchy Filmy edukacyjne Hotspoty

Aktualności

Rewolucja powielaczy

13 grudnia 2016 roku w Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi odbyło się spotkanie z Panem Michałem Paziewskim, doktorem historii Instytutu Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego. W latach 70 - tych współpracował z KSS „KOR”, był dziennikarzem tygodnika „Jedność” NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego, w latach 1982 - 89 współredagował poza cenzurą m.in. pismo stoczniowców „Grot” i miesięcznik „Obraz”. Jest autorem książek „Debata robotników z Gierkiem. Szczecin 1971” oraz „Grudzień 1970
w Szczecinie”. Za tę ostatnią w 2014 roku otrzymał nagrodę KLIO nazywaną „Noblem dla historyków".

Pan Michał Paziewski opowiadał młodzieży o pierwszym dniu stanu wojennego, o swoim internowaniu. Duża część wykładu dotyczyła wydawnictw drugiego obiegu, czyli pierwszych
w PRL opozycyjnych wydawnictw drukujących „bibułę” przełamującą monopol informacyjny komunistycznego aparatu władzy. Pan Michał Paziewski przypomniał ich twórców, publikacje, które ukazały się poza cenzurą w latach 70 – tych i 80 – tych XX wieku, mówił też
o organizowaniu pracy konspiracyjnych drukarni, o trudnościach ze zdobyciem maszyn drukarskich, matryc, papieru, farby drukarskiej. Nasz Gość barwnie i bez patosu opowiadał
o rozpowszechnianiu broszur, tytułów prasowych i ważnych pozycji literatury emigracyjnej
(np. twórczości Czesława Miłosza) przez własne sieci kolportażu, często w warunkach konspiracyjnych. Osoby zajmujące się kolportażem, podziemni wydawcy i drukarze często musieli zapłacić wysoką cenę za swoją opozycyjną aktywność. Nie zabrakło też opowieści
o kontaktach z czechosłowackimi opozycjonistami, a wszystko to okraszone humorem oraz licznymi anegdotami.

W drugiej części spotkania Pan Michał Paziewski odpowiadał na pytania uczniów. Dotyczyły one obecnej sytuacji politycznej w Polsce. Ludzi, którzy kiedyś tworzyli KOR i ich późniejszych losów. Padały też pytania o stosunek naszego Gościa do niektórych ustaw oraz działań obecnie rządzących. Uczniowie dopytywali także o szczegóły kolportażu, o wpływ podziemnych wydawnictw i ruchu solidarnościowego na inne kraje. Jak się okazało, nie tylko sąsiednie.

W spotkaniu poza uczniami i nauczycielami naszej szkoły uczestniczyli także zaproszeni uczniowie z kilku szczecińskich liceów oraz ich opiekunowie.

Była to dla nas wyjątkowa i bardzo ciekawa lekcja historii.
 

Autor:  Liceum Ogólnokształcące z OI 
19.12.2016


 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •