przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Rozpoczęła się rekrutacja do klas sportowych

To szansa dla młodych miłośników sportu, ponieważ właśnie rozpoczęła się rekrutacja do klas sportowych publicznych szkół podstawowych.

Podczas tegorocznej rekrutacji do klas sportowych i klas mistrzostwa sportowego (wyższych niż klasa I) publicznych szkół podstawowych, wnioski o przyjęcie przyjmują dyrektorzy poszczególnych placówek. Na złożenie kompletu wymaganych dokumentów zainteresowani mają czas do 15 marca br.

By zostać przyjętym do tego typu oddziału kandydat musi pomyślnie przejść próby sprawności fizycznej.

- Te podczas tegorocznej rekrutacji odbędą się w dniach 14-22 marca br. Będą mogli do nich przystąpić tylko ci uczniowie, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej - informuje Marta Kufel z Centrum Informacji Miasta UM Szczecin.

Wyniki prób sprawności fizycznej zostaną podane do publicznej wiadomości 25 marca br.

Następnie, 10 kwietnia br. opublikowana zostanie lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, po czym rodzice uczniów będą mieć czas na potwierdzenie woli zapisu dziecka do szkoły, do której zostało zakwalifikowane (tj. w terminie od 11 do 12 kwietnia br.). Ostateczne wyniki naborów do klas sportowych oraz mistrzostwa sportowego poznamy 15 kwietnia br.

- Zgodnie z przyjętym harmonogramem tegorocznej rekrutacji, postępowanie uzupełniające do ww. typu oddziałów rozpocznie się 12 sierpnia br. - dodaje Marta Kufel.

Szczegółowych informacji dotyczących zasad i kryteriów rekrutacji do sportowych i mistrzostwa sportowego wyższych niż klasa I publicznych szkół podstawowych, udzielają bezpośrednio szkoły, w których jest przeprowadzana rekrutacja. 

Lista załączników:

Autor:  Urząd Miasta Szczecin 
06.03.2024
Zostaw 1,5% podatku
w Szczecinie