Aktualności Publikacje RSS Newsletter Kształcenie zawodowe Nauki ścisłe Przestrzeń obywatelska Edukacja ekologiczna Myszka Ogonisia Rozwijaj pasje Konkursy szkolne Szkolenia Konferencje Pogaduchy Filmy edukacyjne Hotspoty

Aktualności

Maciusiobajanie

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 54 w Szczecinie ma zaszczyt zaprosić na

IV Międzyszkolny Konkurs Recytatorski

MACIUSIOBAJANIE

 

 


REGULAMIN KONKURSU:

I. Organizator:
Szkoła Podstawowa nr 54 w Szczecinie:
p. Beata Gierczyńska, p. Urszula Lis.

II. Termin i miejsce konkursu:

11.05.2016 r.
Szkoła Podstawowa nr 54 im. Janusza Korczaka
ul. Rayskiego 9
70- 426 Szczecin

III. Cele konkursu:

 1. Popularyzowanie twórczości autorów polskich.
 2. Propagowanie piękna poezji polskiej.
 3. Rozwijanie recytatorskich uzdolnień.
 4. Zachęcanie do występów na scenie.
 5. Upowszechnianie kultury języka.

IV. Warunki regulaminowe:

 1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych.
 2. Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch kategoriach wiekowych:
  • uczniowie klas I – III godz. 14.00- 15.00
  • uczniowie klas IV- VI godz. 15.15- 16.15
 3. Placówka może zgłosić 2 osoby z każdej grupy wiekowej.
 4. Uczniowie klas I - III recytują 2 utwory poetyckie, uczniowie klas IV- VI przygotowują 1 utwór poetycki i fragment prozy, pamiętając o tym, by ograniczyć środki artystyczne (gesty, ruch, rekwizyty, mimika).
 5. Czas trwania jednej prezentacji nie powinien przekroczyć 5 minut.
 6. Zgłoszenia udziału należy dokonać na załączonej ,,Karcie zgłoszenia” do dnia 6 maja 2016 r.

V. Jury:

 1. Komisję konkursową powołuje organizator.
 2. Decyzja komisji jest niepodważalna.


VI. Jury dokona oceny według następujących kryteriów:

 • dobór repertuaru,
 • wartość artystyczna
 • interpretacja utworu (tempo, intonacja),
 • kultura słowa,
 • znajomość utworu
 • ogólny wyraz artystyczny

Ogłoszenie wyników odbędzie się po prezentacji wszystkich uczestników i dokonaniu oceny przez jury.

VII. Zgłoszenie
Pisemne zgłoszenia do konkursu (karta zgłoszenia) do dnia 6 maja 2016 r. należy kierować na drogą elektroniczną: b.gierczynska@gmail.com

Po upływie wyznaczonego terminu zgłoszenia nie będą przyjmowane.

VIII. Postanowienia końcowe
Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez uczestników zgodny na wykorzystanie i przetwarzanie przez organizatora danych osobowych oraz wizerunku uczestnika na potrzeby konkursu.

Kontakt: tel. 665 736 820 lub drogą elektroniczną:
Beata Gierczyńska – b.gierczynska@gamil.com
 

Autor:  Szkoła Podstawowa nr 54 im. Janusza Korczaka 
12.04.2016

Lista załączników: