przejdź do głównej treści strony
strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Maciusiobajanie

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 54 w Szczecinie ma zaszczyt zaprosić na

IV Międzyszkolny Konkurs Recytatorski

MACIUSIOBAJANIE

 

 


REGULAMIN KONKURSU:

I. Organizator:
Szkoła Podstawowa nr 54 w Szczecinie:
p. Beata Gierczyńska, p. Urszula Lis.

II. Termin i miejsce konkursu:

11.05.2016 r.
Szkoła Podstawowa nr 54 im. Janusza Korczaka
ul. Rayskiego 9
70- 426 Szczecin

III. Cele konkursu:

 1. Popularyzowanie twórczości autorów polskich.
 2. Propagowanie piękna poezji polskiej.
 3. Rozwijanie recytatorskich uzdolnień.
 4. Zachęcanie do występów na scenie.
 5. Upowszechnianie kultury języka.

IV. Warunki regulaminowe:

 1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych.
 2. Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch kategoriach wiekowych:
  • uczniowie klas I – III godz. 14.00- 15.00
  • uczniowie klas IV- VI godz. 15.15- 16.15
 3. Placówka może zgłosić 2 osoby z każdej grupy wiekowej.
 4. Uczniowie klas I - III recytują 2 utwory poetyckie, uczniowie klas IV- VI przygotowują 1 utwór poetycki i fragment prozy, pamiętając o tym, by ograniczyć środki artystyczne (gesty, ruch, rekwizyty, mimika).
 5. Czas trwania jednej prezentacji nie powinien przekroczyć 5 minut.
 6. Zgłoszenia udziału należy dokonać na załączonej ,,Karcie zgłoszenia” do dnia 6 maja 2016 r.

V. Jury:

 1. Komisję konkursową powołuje organizator.
 2. Decyzja komisji jest niepodważalna.


VI. Jury dokona oceny według następujących kryteriów:

 • dobór repertuaru,
 • wartość artystyczna
 • interpretacja utworu (tempo, intonacja),
 • kultura słowa,
 • znajomość utworu
 • ogólny wyraz artystyczny

Ogłoszenie wyników odbędzie się po prezentacji wszystkich uczestników i dokonaniu oceny przez jury.

VII. Zgłoszenie
Pisemne zgłoszenia do konkursu (karta zgłoszenia) do dnia 6 maja 2016 r. należy kierować na drogą elektroniczną: b.gierczynska@gmail.com

Po upływie wyznaczonego terminu zgłoszenia nie będą przyjmowane.

VIII. Postanowienia końcowe
Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez uczestników zgodny na wykorzystanie i przetwarzanie przez organizatora danych osobowych oraz wizerunku uczestnika na potrzeby konkursu.

Kontakt: tel. 665 736 820 lub drogą elektroniczną:
Beata Gierczyńska – b.gierczynska@gamil.com
 

Autor:  Szkoła Podstawowa nr 54 im. Janusza Korczaka 
12.04.2016

Lista załączników:

Pozostaw 1 procent w Szczecinie - link otwiera się w innym serwisie