przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Nabór uzupełniający do placówek wychowania przedszkolnego

 

W Szczecinie trwa się nabór uzupełniający do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych. Na dopełnienie formalności rodzice mają czas do 18 maja br.

W naborze uzupełniającym mogą wziąć udział dzieci urodzone w latach 2012-2015, których sytuacja nie została rozwiązana w naborze właściwym oraz dzieci, które nie brały udziału w rekrutacji właściwej. Miasto wciąż dysponuje blisko 750 wolnymi miejscami dla dzieci w wieku przedszkolnym (dzieci urodzone w latach 2012-2015).

Podobnie jak w przypadku pierwszego etapu rekrutacji, nabór uzupełniający również jest prowadzony za pośrednictwem strony internetowej https://nabor.pcss.pl/szczecin/przedszkole/.
To właśnie w tym miejscu można znaleźć informacje dotyczące wolnych miejsc w poszczególnych placówkach, terminarza rekrutacji uzupełniającej czy też wzory niezbędnych formularzy.

Rodzice, którzy chcą wziąć udział w naborze uzupełniający muszą w systemie rekrutacyjnym wypełnić nowy wniosek i złożyć go wraz z dokumentami potwierdzającymi kryteria rekrutacji do wybranej przez siebie placówki, która dysponuje wolnymi miejscami.

Istnieje również możliwość wypełnienia wniosku w tradycyjnej, papierowej formie. Formularze można pobrać w każdej placówce dysponującej wolnymi miejscami.

Wstępne wyniki naboru uzupełniającego do placówek wychowania przedszkolnego zostaną podane 25 maja br. Następnie, w dniach od 28 do 30 maja rodzice będą mieli czas na potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do placówki w formie pisemnego oświadczenia.

Ostateczne wyniki naboru uzupełniającego zostaną podane do publicznej wiadomości 1 czerwca 2018 r.
 

Autor:  Urząd Miasta Szczecin 
09.05.2018
przekaż swój 1% organizajcom pozarządowym - link otwiera się w innym serwisie