przejdź do głównej treści strony
strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Rządowa reforma systemu oświaty: szczegóły dot. nowej sieci szczecińskich szkół

Jak będzie wyglądać nowa siatka szkół w dzielnicach Zachód i Północ, co stanie się z poszczególnymi placówkami oraz symulacje dotyczące najbliższych lat w szczecińskiej oświacie. To wszystko zostało zaprezentowane dziś podczas posiedzenia Komisji ds. Edukacji.

- Rozpoczynamy dziś maraton spotkań dotyczących przyszłości szczecińskiego systemu oświaty. Chcemy w jak najlepszy sposób przygotować się i przeprowadzić rządową reformę na terenie naszego miasta – powiedział podczas dzisiejszego posiedzenia komisji zastępca prezydenta miasta Krzysztof Soska. – Nie chcemy abyście pozostali państwo z jakimikolwiek wątpliwościami dotyczącymi losu poszczególnych szkół. Wiemy, że w niektórych przypadkach nie da się znaleźć rozwiązania, które zadowoli wszystkich. Jednak zrobimy wszystko, by w Szczecinie zmiany wprowadzić w możliwie najlepszy sposób.

Proponowana przez Miasto nowa siatka szczecińskich szkół została stworzona w oparciu nie tylko o dokładne obserwacje, dane demograficzne oraz urbanistyczne. Przygotowując ją specjalnie powołany Zespół ds. Reformy Oświaty wziął również pod uwagę takie czynniki jak rozbudowa poszczególnych osiedli oraz realizację nowych inwestycji, które w niedalekiej przyszłości zostaną zasiedlone przez młodych ludzi z dziećmi.

Zaproponowane przez Wydział Oświaty Urzędu Miasta Szczecin są rozwiązania, pozwalają jednocześnie na zabezpieczenie dobrej jakości kształcenia dla uczniów, ochronę miejsc pracy dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz włączenie w cały proces rodziców. Niestety, w przypadku dwóch szczecińskich szkół (Szkoła Podstawowa nr 48 oraz Gimnazjum nr 10) nie ma możliwości wypracowania jedynego, optymalnego i najlepszego rozwiązania. W związku z powyższym, los tych dwóch placówek będzie uzależniony m.in. od zdania osób, których ten problem dotyczy bezpośrednio – rodziców, nauczycieli i dyrektorów. Postanowiono, że w najbliższym czasie zostanie zorganizowane posiedzenie Komisji ds. Edukacji, poświęcone właśnie tym dwóm placówkom.

Szczegółowe informacje dotyczące nowej szczecińskiej sieci szkół funkcjonujących na terenie dzielnicy Północ i dzielnicy Zachód znajdują się w załączonej prezentacji.

Kolejne posiedzenie Komisji ds. Edukacji, poświęcone losom szkół funkcjonujących na terenie dzielnic Śródmieście i Prawobrzeże odbędzie się w najbliższą środę 25 stycznia br.

Centrum Informacji Miasta
Urząd Miasta Szczecin

Autor:  Urząd Miasta Szczecin 
19.01.2017

Lista załączników:

Pozostaw 1 procent w Szczecinie - link otwiera się w innym serwisie