przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Konkurs edukacyjny "Niezwyciężeni 1918-2018"


 

Konkurs edukacyjny - edycja I

Niezwyciężeni 1918-2018. Pokolenia Niepodległej

Odznaczeni Krzyżem i Medalem Niepodległości

 

"Krzyżami i Medalami Niepodległości odznaczono osoby, które czynnie zasłużyły się dla odzyskania niepodległości Ojczyzny w okresie przed I wojną światową lub podczas jej trwania, oraz w okresie walk w latach 1918-1921. Inicjatorką ustanowienia odznaczenia była Aleksandra Piłsudska, żona Marszałka Józefa Piłsudskiego, a wniosek dotyczył naprawienia krzywd, jakie spotkały liczne rzesze zasłużonych w pracy nad zdobyciem niepodległości, a pominiętych w dotychczasowych listach odznaczeniowych Orderu Odrodzenia Polski.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, uczniów szkół polonijnych, członków organizacji młodzieżowych (np. harcerstwa, Związku Strzeleckiego etc.). Do udziału w konkursie mogą również zgłaszać się rodzice wraz z dziećmi.

Zadaniem uczestników konkursu jest wybranie osoby odznaczonej Krzyżem lub Medalem Niepodległości (związanej ze środowiskiem lokalnym bądź rodziną), zebranie i upowszechnienie informacji o „Bohaterze” (fotografii, pamiątek, odznaczeń) oraz przedstawienie wyników swoich poszukiwań w jednej z wybranych form:

  1. plakat edukacyjnego
  2. film krótkometrażowego
  3. vloga filmowego


Patronat honorowy nad konkursem objął Prezydent RP Andrzej Duda. Więcej informacji na witrynie: Niezwyciezeni1918-2018.pl"

Termin przyjmowania zgłoszeń uczestników do 20 kwietnia, natomiast termin nadsyłania prac do 8 czerwca 2018 r.

LINK do spotu YT: https://youtu.be/Cntxgzenz5c?

Autor:  Instytut Pamięci Narodowej w Szczecinie 
09.02.2018

Lista załączników:

przekaż swój 1% organizajcom pozarządowym - link otwiera się w innym serwisie