przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin


„Nowoczesny nauczyciel – świadomy Europejczyk”

Nauczyciele Zespołu Szkół nr 2 w Szczecinie realizują od czerwca 2018 projekt „Nowoczesny nauczyciel – świadomy Europejczyk”, współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej „Erasmus+”, w ramach mobilności kadry szkolnej, którego zakończenie zaplanowane jest na maj 2020 roku.

W projekcie bierze udział 14 nauczycieli naszej szkoły, tj. 4 nauczycieli języków obcych i tyleż samo nauczycieli przedmiotów zawodowych, 2 nauczycielki fizyki, po jednej nauczycielce geografii i biologii, a także nauczyciel chemii i historii. W ramach projektu nauczyciele brali udział w kursach językowo-metodycznych i językowych organizowanych w siedmiu lokalizacjach, w czterech krajach: Hiszpanii, Austrii, Malcie i Zjednoczonym Królestwie. Różne lokalizacje i tematy szkoleń zostały wybrane, aby zaspokoić wszystkie zdiagnozowane potrzeby szkoły związane z:

  • poprawą kwalifikacji i umiejętności nauczycieli w zakresie języków obcych,
  • unowocześnieniem programów nauczania,
  • promowaniem postaw otwartości i poszanowania różnorodności wśród uczniów,
  • wzmocnieniem proeuropejskiego wizerunku szkoły.

Dzięki uczestnictwu w kursach językowo-metodycznych nauczyciele języków obcych zapoznali się z najnowszymi osiągnięciami metodyki nauczania języków obcych. Pozwoliło to na uatrakcyjnienie zajęć i zwiększenie efektywności nauczania. Nauczyciele poznali najnowsze technologie w nauczaniu (Using technology: computers and the language laboratory) oraz jak skutecznie pracować metodą projektu czy dramy. Poznali też wiele ciekawych metod prowadzenia zajęć z wykorzystaniem filmu, muzyki czy poezji. Zapoznali się też z nowymi trendami komunikatywnego wprowadzania materiału gramatycznego. Nauczyciele poznali w trakcie zajęć możliwości korzystania z narzędzi i źródła materiałów rodzimych użytkowników języka angielskiego i niemieckiego.

Grupa nauczycielu ustawiona do zdjęcia stoi przed budynkiem

Od listopada 2018r. do marca 2019r. prowadzony był w naszej szkole cykl warsztatów szkoleniowych dla nauczycieli języków obcych, składający się z sześciu wykładów teoretycznych i sześciu lekcji otwartych, który przeprowadzony został dwukrotnie. Cykl warsztatów obejmował ciekawe metody prowadzenia lekcji. W warsztatach brali udział chętni nauczyciele z okolicznych szkół podstawowych i średnich.

W okresie od grudnia 2018r. do stycznia 2019r. odbyły się też w naszej szkole cztery konferencje w formie warsztatów, na które przybyli przedstawiciele kadry zarządzającej oraz nauczyciele zainteresowani udziałem w programie Erasmus+. Wszyscy mogli uzyskać wsparcie na etapie przygotowania wniosków.

Nauczyciele biorący udział w kursach językowych poprawili znajomość języka angielskiego i hiszpańskiego, co umożliwia im korzystanie z materiałów źródłowych z branży energetyki odnawialnej, ekologii i ochrony środowiska. Nauczyciele korzystają z wielu publikacji anglojęzycznych pomocnych w nowoczesnym nauczaniu przedmiotów zawodowych. Zwiększenie kompetencji językowych do poziomu B1 pozwala nauczycielom prowadzić zajęcia chemii, biologii, geografii, fizyki i przedmiotów zawodowych metodą CLIL, co pozwala lepiej przygotować młodzież do pracy na otwartych rynkach europejskich. Nauczyciele uzyskali wiele informacji na temat dobrych praktyk stosowanych w nauczaniu w szkolnictwie zawodowym w państwach Unii Europejskiej. Zdobyte umiejętności pozwalają też nauczycielom realizować projekty na platformie eTwinning. Obecnie realizowane są cztery takie projekty.

Udział w kursach pozwolił wszystkim nauczycielom na wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami z różnych krajów, poznanie innych systemów szkolnictwa oraz zaowocował wieloma przyjaźniami. 

Autor:  Zespół Szkół Nr 2 
21.05.2020
Wyobraź sobie studia. ZUT wystartował z rekrutacją
Rekrutacja na Akademii Morskiej