przejdź do głównej treści strony
strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Reforma oświaty: pierwsze propozycje zmian w Szczecinie

Od wielu miesięcy w Szczecinie trwają prace związane z wprowadzeniem rządowej reformy oświaty na terenie miasta. Dziś podczas Komisji ds. Edukacji zaprezentowane zostały proponowane przez Urząd Miasta zmiany.

- Rządowa reforma systemu oświaty to poważne wyzwanie organizacyjne dla miasta. Pomimo tego, że to nie nasza reforma, dotyczy ona naszych szkół, za które jesteśmy odpowiedzialni – powiedział podczas dzisiejszej Komisji ds. Edukacji Krzysztof Soska – zastępca prezydenta miasta. - Chcemy, by zmiany, które jesteśmy zobowiązani wprowadzić, zaszły w sposób najmniej dotkliwy zarówno dla uczniów, których dobro stawiamy na pierwszym miejscu, jak i dla nauczycieli, którzy są dla nas nie mniej ważni. Stąd też, proponujemy dziś państwu opracowane przez nas rozwiązania i czekamy na wszelkie uwagi i sugestie z państwa strony. Pomogą nam one w opracowaniu najlepszego rozwiązania.

Wypracowane w ciągu ostatnich miesięcy zmiany dotyczą losów poszczególnych placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Szczecin. Kierunek, który obrał Zespół ds. Reformy Oświaty, za cel obrał sobie opracowanie takiego sposobu przeprowadzenia zmian, który pozwala na jednoczesne zabezpieczenie dobrej jakości kształcenia dla uczniów, ochronę miejsc pracy dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz włączenie w cały proces rodziców.

Po miesiącach analiz i symulacji, a także w oparciu o dane demograficzne i urbanistyczne w perspektywie lat, Wydział Oświaty Urzędu Miasta Szczecin jako najkorzystniejszy dla naszego miasta wariant uznał przekształcenie gimnazjum w 8-letnią szkołę podstawową z dniem 1 września 2017 r. Pozwoli to w znacznym stopniu na uniknięcie dwuzmianowości, przepełnienia szkół oraz znacznego wydłużenia czasu pracy szkół podstawowych. Dodatkowo, wynikające z obranego wariantu tworzenie nowych szkół podstawowych, pozwala na stworzenie małych kameralnych szkół, oferujących wyższy standard opieki dla uczniów.

Proponowane przez Zespół ds. Reformy Oświaty rozwiązani zakładają utworzenie 5-7 nowych szkół podstawowych, a także zmianę obwodów już istniejących placówek, wygaszenie funkcjonowania szczecińskich gimnazjów, stworzenie dwóch nowych liceów ogólnokształcących oraz jednego nowego wyspecjalizowanego technikum. Wszystkie budynki, które obecnie znajdują się w tak zwanej bazie oświatowej, pozostaną w niej i zostaną wykorzystane na inne cele związane z edukacją młodych szczecinian. Miasto nie planuje sprzedaży jakiegokolwiek budynku oświatowego.

Szczegóły dotyczące proponowanych przez Miasto zmian, znajdują się w załączonej prezentacji.

18 stycznia br. odbędzie się Komisja ds. Edukacji, podczas której szczegółowo zostaną omówione placówki oświatowe funkcjonujące na terenie dzielnicy Północ i Zachód. Tydzień później – 25 stycznia br. odbędzie się kolejne posiedzenie ww. Komisji, która zajmie się dzielnicami Śródmieście i Prawobrzeże.

Wszelkie zaproponowane przez Miasto rozwiązania nie są rozwiązaniami ostatecznymi. Zespół ds. Reformy Oświaty oczekuje dyskusji ze strony zainteresowanych oraz wszelkich uwag i sugestii, które pozwolą na wypracowanie optymalnego i możliwie najlepszego dla wszystkich uczestników systemu oświaty zmian.

W tej chwili największymi wyzwaniami w związku z rządową reformą oświaty w Szczecinie jest duże tempo wprowadzanych zmian, wysokie koszty jej przeprowadzenia oraz brak aktów wykonawczych, które regulowałyby szczegółowe kwestie związane z nowym systemem oświaty.


Centrum Informacji Miasta
Urząd Miasta Szczecin

Autor:  Urząd Miasta Szczecin 
11.01.2017

Lista załączników:

Pozostaw 1 procent w Szczecinie - link otwiera się w innym serwisie