przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin


Seminarium: Nie chcą wiedzieć tego co wiedzą i widzieć tego co widzą

 


 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie
zaprasza nauczycieli na

Cykl spotkań seminaryjnych
„WEJRZYJ W DUSZĘ DZIECKA.
PROBLEMY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY”

Cel ogólny: Przedstawienie i pogłębienie wiedzy na temat problemów psychicznych (geneza, różnicowanie, skutki, itp.) dzieci i młodzieży oraz sposobów interwencji

Seminarium I

Tytuł: NIE CHCĄ WIEDZIEĆ TEGO CO WIEDZĄ I WIDZIEĆ TEGO CO WIDZĄ
Termin: 13.05.2019 r., godz. 17.00-18.30


Program:

  1. Analiza i ocena problemów dotyczących zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
  2. Analiza i ocena instytucji odpowiedzialnych za zdrowie psychiczne dzieci.
  3. Określenie zakresu koniecznych zmian świadomości i wiedzy nauczycieli oraz rodziców w zakresie kształtowania zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

SEMINARIUM II
Walka, ucieczka czy zamrożenie?
SEMINARIUM III
Psyche jako dusza władająca ciałem
SEMINARIUM IV
Proszę Pani, mam traumę
SEMINARIUM V
Nie radzę sobie!
SEMINARIUM VI
W sieci uzależnień

Szczegóły dotyczące warsztatów wraz z formularzami zgłoszeniowymi znajdują się na stronie:
http://wshtwp.pl/odn-oferta-dla-nauczycieli/

Miejsce zajęć: Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie, ul. Monte Cassino 15.

Kontakt – telefon: 91 424-32-33, e-mail: odn@wshtwp.pl

 

Z poważaniem
dr Alina Tomaszewska
dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie
 

Autor:  Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie 
09.05.2019
Wyobraź sobie studia. ZUT wystartował z rekrutacją
Rekrutacja na Akademii Morskiej