przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Izba Administracji Skarbowej w Szkole Podstawowej Nr 10

W dniu 11.04.2018 r. uczniowie klas 7 uczestniczyli w spotkaniu przeprowadzonym przez funkcjonariuszy celnych Izby Administracji Skarbowej. Celem spotkania było zapoznanie uczniów z zagadnieniami dotyczącymi działalności służby celnej, ochroną gatunków zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem w kontekście konwencji CITES, a także ochroną praw własności intelektualnej.

Uczniowie dowiedzieli się między innymi o tym gdzie spotykamy się z własnością intelektualną, prawami autorskimi, patentami. Zdobyli wiedzę na temat tajemnicy przedsiębiorstwa i znaku towarowego umożliwiającego konsumentom odróżnienie towaru jednego przedsiębiorstwa od identycznych lub podobnych towarów innych przedsiębiorstw. Dowiedzieli się jakie mogą być konsekwencje za naruszenie praw własności intelektualnej i przestępstwa związane z naruszeniem tych praw. Zapoznali się również konwencją o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem - CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), czyli układzie ograniczającym transgraniczny handel różnymi gatunkami roślin i zwierząt oraz wytworzonymi z nich produktami.
Dużym zainteresowaniem cieszył się film operacyjny o nielegalnym handlu żywym towarem.
Na zakończenie spotkania młodzież mogła obejrzeć ekspozycję różnych przedmiotów, które zostały zatrzymane i zabezpieczone przez służby celne na granicy Państwa. Można było zobaczyć skórę węża, buty wykonane z wężowej skóry. Kremy, których jednym ze składników był tłuszcz zwierzęcy, kawior z ryb jesiotrowatych. Figurki zwierząt wykonane z kości słoniowej. Rafy koralowe, muszle. Kapelusz ozdobiony zębami i skórą krokodyla. Wszystkie eksponaty zaopatrzone były załącznikami i aneksami.

Krystyna Krakowiak, Katarzyna Wiśniewska
 

Autor:  Szkoła Podstawowa nr 10 
12.04.2018
przekaż swój 1% organizajcom pozarządowym - link otwiera się w innym serwisie Wielki Piknik Pasji, 19 maja