przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Patronat naukowy nad IX LO


 

IX Liceum Ogólnokształcące podpisało umowę w sprawie ściślejszej współpracy z Instytutem Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Zgodnie z nią uczelnia sprawuje nad szkołą patronat w zakresie edukacji uczniów klas o profilu przyrodniczym, którzy zyskują możliwość kształcenia pod okiem doświadczonych nauczycieli akademickich w trakcie regularnych zajęć audytoryjnych i laboratoryjnych. Mają także możność aktywnego uczestnictwa w organizowanych przez WTiICh konferencjach i seminariach dedykowanych młodym naukowcom. Ponadto uczniowie zyskują dostęp do nowoczesnych laboratoriów (w tym ufundowanego przez Grupę Azoty) i zasobów bibliotecznych. Co oczywiste, wsparcie naukowe uczelni zwiększa szanse naszych absolwentów na kontynuację kształcenia na studiach na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym.


Romuald Kuźmitowicz, IX LO w Szczecinie

Autor:  IX Liceum Ogólnokształcące 
05.11.2018