przejdź do głównej treści strony
strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

„Lekcje z ZUS” i Olimpiada Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych

„Lekcje z ZUS” i Olimpiada Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych


Zakład Ubezpieczeń Społecznych zachęca uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w trzeciej edycji projektu edukacyjnego pn. Lekcje z ZUS. Projekt ma na celu kształtowanie świadomości młodzieży w zakresie ubezpieczeń społecznych i przekazanie praktycznej wiedzy przyszłym przedsiębiorcom.

W ramach projektu ZUS zapewnia każdemu nauczycielowi komplet materiałów dydaktycznych do 4 lekcji o ubezpieczeniach społecznych: zeszyty dla ucznia i zeszyt dla nauczyciela z płytą CD, zawierającą materiały multimedialne. Dla chętnych nauczycieli przewidziane są szkolenia oraz zapewniona pomoc merytoryczna.

Uczniowie biorący udział w projekcie mogą wziąć udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz dodatkowe punkty w procesie rekrutacji na studia wyższe lub indeks na kierunek ściśle powiązany z tematyką olimpiady.


Olimpiada przebiega w 3 etapach:

I etap – szkolny: 29 listopada 2016 r.,
II etap – wojewódzki: 14 marca 2017 r.,
III etap – centralny (finał Olimpiady): 25 kwietnia 2017 r.

Zgłoszenia uczniów do udziału w Olimpiadzie szkoła powinna przesłać do 14 listopada 2016 r.
na adres:
Oddział ZUS w Szczecinie
ul. Matejki 22
70-530 Szczecin
- z dopiskiem na kopercie „Olimpiada Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych”.
Karta zgłoszenia w załączeniu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 91 459 63 73.

Regulamin Olimpiady, materiały dla nauczyciela i ucznia oraz dodatkowe informacje na temat projektu dostępne są na stronie ZUS: www.zus.pl/edukacja


Projekt objęty jest honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej
oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Autor:  Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
03.10.2016

Lista załączników:

Pozostaw 1 procent w Szczecinie - link otwiera się w innym serwisie