przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Wielka ogólnopolska olimpiada "Bezpieczna Szkoła"

Uprzejmie przypominamy, że w poniedziałek 25 marca 2019 r., upływa termin nadsyłania zgłoszeń do udziału w ogólnopolskiej olimpiadzie „Bezpieczna Szkoła”, która odbędzie się 5 kwietnia 2019 r. w Państwa szkołach.

Olimpiada dzieli się na trzy poziomy: poziom 1, przeznaczony dla uczniów III i IV klasy szkoły podstawowej, poziom 2 dla uczniów V i VI klasy podstawowej, oraz poziom 3, przeznaczony dla VII i VIII klasy podstawowej  oraz uczniów szkół gimnazjalnych.

Zakres tematyczny olimpiady obejmuje zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa (znaki drogowe, pierwsza pomoc, bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni, telefony alarmowe, zasady ograniczonego zaufania, znaki ostrzegawcze, postępowanie w przypadku zagrożeń, korzystanie z urządzeń elektrycznych) oraz zdrowia (zdrowe odżywianie, zdrowy tryb życia, czynności życiowe, choroby zakaźne i pasożytnicze, układ pokarmowy, zasady higieny osobistej, anatomia i fizjologia człowieka, zmysły człowieka).

Dla każdego poziomu przewidziany został test jednokrotnego wyboru składający się z 30 pytań o różnym poziomie trudności. Do każdego pytania są przygotowane 4 odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.

Pytania konkursowe przygotowuje zespół nauczycieli uczących w renomowanych szkołach podstawowych, gimnazjalnych i licealnych. Dbają oni o poprawność merytoryczną pytań oraz zapewniają wysoką jakość testów i ich zgodność z programem nauczania Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

Wszyscy uczniowie biorący udział w olimpiadzie otrzymają dyplom uczestnictwa, a dla najlepszych uczniów zostały przewidziane nagrody książkowe. Dla szkół które zgłoszą powyżej 130 uczniów zostały przewidziane atrakcyjne nagrody rzeczowe związane z edukacją dla bezpieczeństwa.

Zgłosić uczniów można na jeden z dwóch sposobów:

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.wie.edu.pl/regulamin-bezpieczna-szkola .

Jednocześnie chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w pozostałych konkursach organizowanych przez WiE:

  • Big Ben – ogólnopolska olimpiada języka angielskiego, która odbędzie się 25 kwietnia 2019 r.

Więcej informacji o konkursach WiE znajdziecie Państwo na stronie www.wie.edu.pl.

Autor:  Wiedza i Edukacja 
01.03.2019