przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Kształcenie specjalne - Międzynarodowa Konferencja

 

W dniu 20 listopada 2017 r. Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna nr 25 w Szczecinie zorganizowała Międzynarodową Konferencję pt. „Metody pracy rewalidacyjnej z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, wymiana doświadczeń polskich i niemieckich pedagogów”.

Uczestnikami Konferencji byli licznie zgromadzeni dyrektorzy, logopedzi i nauczyciele szkół podstawowych, przedszkoli, placówek oświatowych oraz nauczyciele z niemieckiej szkoły specjalnej DRK Schule w Patzig na Rugii. Zaprezentowane zostały następujące zagadnienia:

  • „Powszechny Program Logopedyczny pt. „Wszyscy na luzie ćwiczymy buzie” w codziennym zastosowaniu szkolnym. Prowadząca Pani Joanna Myślak, oligofrenopedagog i logopeda z PSPS nr 25 w Szczecinie;
  • „O co chodzi w terapii jąkania?”. Prowadząca Sylwia Kuleta, neurologopeda, neuroterapeuta EEG-Biofeedback, prezes Polskiego Towarzystwa Neurologopedów, nauczycielka w PSPS 25 w Szczecinie;
  • „Rehabilitacja przez wypoczynek" prowadzący Olliver Hagendorf z – DRK Schule – Rugia – Niemcy;
  • Efekty współpracy warsztatowej uczniów z niepełnosprawnością intelektualną z Polski i Niemiec” prowadzący Tomasz Sejdler – Centrum Żeglarskie w Szczecinie.

Zaproszeni goście dzielili się swoimi doświadczeniami w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz z zaciekawieniem słuchali prezentowanych wykładów.
Konferencja odbyła się, dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta Szczecin oraz działającemu przy PSPS nr 25 w Szczecinie Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualnie „Prawobrzeże-Szczecin”.
 

Autor:  Szkoła Podstawowa Specjalna nr 25 
04.12.2017
Szczeciński Budżet Obywatelski 2019 - link otwiera się w innym serwisie