przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Konkurs wiedzy o zdrowiu i bezpieczeństwie "Rzepka"

 Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w drugiej edycji
 Konkursu wiedzy o zdrowiu i bezpieczeństwie "Rzepka"

Cele konkursu:

  • propagowanie wśród dzieci i młodzieży wiedzy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia;
  • ukazanie znaczenia dla zdrowia właściwego odżywiania się i aktywnego trybu życia;
  • pogłębianie wiedzy na temat zasad higieny osobistej, odzieży i otoczenia, zdrowia, profilaktyki, postępowania w nagłych przypadkach;
  • wspomaganie rozwoju w przyjaznym, zdrowym i bezpiecznym środowisku;
  • stwarzanie sytuacji do kształtowania właściwych postaw prozdrowotnych i zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowych oraz podczas pracy, zabaw, odpoczynku.

Zgłoszenia do konkursu według załączonej karty prosimy nadsyłać do 28.03.2019 r.

Konkurs odbędzie się 04 kwietnia 2019 r. (czwartek) godzina 12.00 w Szkole Podstawowej nr 7 ul. Złotowska 86 w Szczecinie.

Lista załączników:

Autor:  Szkoła Podstawowa nr 7 
01.03.2019