przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Umowa patronacka


 

5 Grudnia 2018 roku miało miejsce podpisanie umowy patronackiej pomiędzy Grupą Azoty Zakładami Chemicznymi „Police” S.A. a Zespołem Szkół Nr 2 im. Władysława Orkana w Szczecinie. Ze strony Zakładów Chemicznych umowę podpisał wiceprezes zarządu polickiej spółki – Tomasz Panas, natomiast ze strony szkoły – dyrektor Bogusław Nowak. W wydarzeniu uczestniczyła Zachodniopomorska Kurator Oświaty pani Magdalena Zarębska-Kulesza, a także przedstawiciele Urzędu Miasta Szczecin.

Umową patronacką objęte zostaną klasy technikalne kształcące w zawodzie technik technologii chemicznej oraz klasy szkoły branżowej dostarczające na rynek pracy specjalistów w zawodzie operator urządzeń przemysłu chemicznego. Główne działania wynikające z podpisanej umowy to: organizowanie dla uczniów i pracowników szkoły szkoleń związanych z technologiami produkcji jakie prowadzone są w Zakładach Chemicznych, organizowanie warsztatów i praktyk zawodowych. W miarę możliwości Grupa Azoty będzie wspierać szkołę przy doposażaniu pracowni chemicznych i technologicznych.

Umowa patronacka będzie obowiązywała do 2021 r., mamy jednak nadzieję na dłuższą i bardzo efektywną współpracę, a młodzież na atrakcyjne miejsca pracy po ukończeniu szkoły.
 

Autor:  Zespół Szkół Nr 2 
06.12.2018