przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Dodatkowy nabór do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie ogłasza dodatkowy nabór do siedziby PSM I st. przy al. Wojska Polskiego 115 (lewobrzeże) oraz do oddziału przy ul. Portowej 21 Szczecin Dąbie.

Zdjęcie budynku szkoły

Wniosek o przyjęcie do szkoły znajduje się na stronie internetowej www.psm.szczecin.pl w zakładce Rekrutacja.

Wniosek oraz wymagane załączniki należy składać do dnia 19.05.2022 r. w następujący sposób:

  • osobiście w godzinach pracy sekretariatu. Miejsce to budynek przy al. Wojska Polskiego 115 w Szczecinie
  • pocztą tradycyjną listem poleconym na adres al. Wojska Polskiego 115, 70-483 Szczecin
  • pocztą elektroniczną na adres:rekrutacjapsm1st@wp.pl

Przesłuchania kandydatów odbędą się w dniu 21.05.2022 r. (sobota) – godzina przesłuchania zostanie podana podczas składania wniosku o przyjęcie do PSM I st.
W przypadku przesłania kopii dokumentów w wersji elektronicznej oryginał zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w szkole muzycznej oraz zdjęcie legitymacyjne, należy przedłożyć w szkole najpóźniej w dniu badania przydatności. 

Autor:  Państwowa Szkoła Muzyczna l stopnia  im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie  
26.04.2022
Zaprojektuj przyszłość miasta - Szczeciński Budżet Obywatelski 2023