przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Ogólnopolski Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie

W dniu 18 kwietnia 2018 roku w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbył się etap II – centralny X Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie.

Patronat honorowy nad Konkursem sprawował Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Konkurs miał charakter ogólnokrajowy. Uczestniczyło w nim 115 uczniów. Naszą szkołę reprezentował uczeń klasy III TK – Gracjan Falkowski, który zwyciężył w etapie I – szkolnym.

Etap II – centralny przeprowadziła Centralna Komisja Konkursowa, a obejmował następujące dwie części:

  • część I pisemna – to test jednokrotnego wyboru,
  • część II pisemna – to rozwiązanie testu z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych.

Pięciu Finalistów z najwyższą liczbą punktów zdobytych w etapie centralnym Konkursu zostało Laureatami Konkursu.

Gracjan Falkowski nie został Laureatem Konkursu (72. miejsce). Jako uczestnik otrzymał dyplom Finalisty X Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie oraz cenne upominki.


więcej informacji na stronie:
https://bezpluga.pl/konkurs/2018/bhp
http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Konkurs-Wiedzy-o-Ergonomii-i-Bezpieczenstwie-Pracy-w-Rolnictwie
 

Autor:  Centrum Edukacji Ogrodniczej zsogrod@um.szczecin.pl 
26.04.2018
Wyobraź sobie studia. ZUT wystartował z rekrutacją