przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Ewaluacja zajęć korekcyjno- kompensacyjnych

 

 

Zapraszamy na

konsultacje
Ewaluacja zajęć korekcyjno- kompensacyjnych5 czerwca 2018 r. w godz. 14.30

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 w Szczecinie ul. Romera 6

( gabinet zajęć korekcyjno- kompensacyjnych)

 

Prowadzący
mgr Małgorzata Piejaś- pedagog diagnosta, terapeuta, prowadząca warsztaty i indywidualna terapię dla uczniów z trudnościami w nauce czytania i pisania.
mgr Agata Lewandowska- psycholog, na co dzień diagnozująca uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania oraz dyskalkulii.


Ze względu na specyfikę szkolenia liczba miejsc ograniczona

 

Serdecznie zapraszam Renata Majewska

Doradca ds. profilaktyki i wychowania

Zapisy na warsztaty sekretariat.odn@zce.szczecin.pl lub telefonicznie 91 4282944
 

Autor:  Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 
29.05.2018
przekaż swój 1% organizajcom pozarządowym - link otwiera się w innym serwisie Wielki Piknik Pasji, 19 maja