przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Oferta Zespołu Szkół Samochodowych dla absolwentów szkół podstawowych

Zespół Szkół Samochodowych zaprasza absolwentów szkół podstawowych

W skład Zespołu Szkół Samochodowych wchodzą szkoły:

 • TECHNIKUM SAMOCHODOWE

 • BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 9

Technikum Samochodowe kształci w zawodzie technik pojazdów samochodowych.

Absolwenci:

 • uzyskują wiedzę o budowie i zasadach poprawnej eksploatacji i naprawy pojazdów oraz o zaawansowanych systemach elektroniki pojazdowej

 • poznają metody nowoczesnej diagnostyki komputerowej

 • mogą kontynuować naukę w dowolnej szkole wyższej

 • mają szansę zatrudnienia w salonach obsługi i sprzedaży samochodów, zakładach naprawczych, stacjach diagnostyki pojazdów, stacjach kontroli pojazdów, firmach przewozowych i kurierskich oraz firmach produkujących podzespoły samochodowe oraz konkretne modele samochodów


Branżowa Szkoła I stopnia Nr 9 kształci w zawodach mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych

Absolwenci:

 • uzyskują tytuł robotnika wykwalifikowanego w wybranym zawodzie

 • zdobywają wykształcenie dające możliwość ubiegania się o przyjęcie do branżowej szkoły II stopnia

 • mogą podjąć pracę w zakładach usługowo - naprawczych, stacjach diagnostyki pojazdów, przedsiębiorstwach produkujących samochody w służbie technicznej obsługi pojazdów w dużych firmach

 • potrafią posługiwać się techniką komputerową

W trakcie nauki uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w nowocześnie wyposażonych pracowniach na terenie szkoły a także częściowo w serwisach współpracujących ze szkołą firm MERCEDES BENZ, BEMO MOTORS, CITROEN i PEUGEOT DREWNIKOWSKI, Grupa GEZET. Szkoła współpracuje również z licznymi innymi firmami branży motoryzacyjnej naszego miasta. Od klasy drugiej technikum proponujemy kształcenie na poziomie rozszerzonym z następujących przedmiotów ogólnokształcących: matematyka, geografia, język angielski, język niemiecki

 • klasa A – matematyka
 • klasa B – geografia,
 • klasa C – język angielski
 • klasa D – język niemiecki

Szkoła zapewnia uczniom technikum miesięczną praktykę zawodową.

Organizujemy wyjazdy edukacyjne w kraju i za granicę. Przeprowadzamy tradycyjne imprezy szkolne (turnieje sportowe, sesje naukowe, konkursy przedmiotowe).

W ramach zajęć pozalekcyjnych prowadzimy: przedmiotowe koła zainteresowań, koło motoryzacyjne, sekcję kartingową, sekcję 4x4, sekcję motorowodną, sekcje sportowe. Internat szkoły aktualnie przechodzi remont i już niedługo będzie dostępny dla naszych uczniów. W chwili obecnej istnieje możliwość zakwaterowania w znajdujących się w pobliżu internatach i bursach innych szkół.

W roku szkolnym 2020/2021 prowadzimy nabór do klas pierwszych:

w TECHNIKUM SAMOCHODOWYM (5 lat nauki, jęz. angielski i niemiecki):

 • w zawodzie technik pojazdów samochodowych (4 klasy)

w BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA NR 9 (3 lata nauki, język angielski):

 • w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych (1 klasa)

 • w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych (1 klasa)

Informacje o naborze można uzyskać

telefonicznie:

 • pod numerem telefonu 91 439 06 01
 • w sekretariacie młodzieżowym - tel. 91 439 06 01 wew. 22

drogą elektroniczną:

plakat

Autor:  Zespół Szkół Samochodowych 
08.05.2020
Wyobraź sobie studia. ZUT wystartował z rekrutacją